Ku koncu roka 2016 sa roz?írila správa o mo?nom zdra?ovaní nami ob?úbených ?ínskych smartfónov. Za zvy?ovaním cien malo by? oslabenie ?ínskej meny a s ním spojené vy??ie náklady na výrobu sú?iastok.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

A stalo sa presne to, ?o sme nechceli. Prví dvaja ve?kí ?ínski výrobcovia smartfónov museli navý?i? ceny niektorých svojich modelov, preto?e výrobné ceny sú?iastok stúpajú. Konkrétne ide o spolo?nosti Xiaomi a Meizu, ktoré boli donútené zvý?i? ceny svojich lacnej?ích modelov. V prípade Xiaomi sa jedná o celé portfólio nových Xiaomi Redmi 4, vrátane najlacnej?ieho Redmi 4A a najvýkonnej?ieho Redmi 4 Pro. Ceny v?etkých verzií Redmi 4 smartfónov na domácom trhu stúpli o 100 jüanov, ?o je v prepo?te pribli?ne 13,5 ?.


zdroj fotografie: Dglte

Toto na prvý poh?ad nie a? tak vysoké navý?enie cien sa ur?ite dotkne aj nás, záujemcov z Európy. Je len otázkou ?asu, kedy predajcovia tretích strán navý?ia svoje ceny. S najvä??ou pravdepodobnos?ou bude navý?enie vy??ie ako spomínaná suma. ?o sa týka Meizu, výrobca ceny svojho Meizu M5 Note navý?il u? za?iatkom tohto roka. 16 GB aj 32 GB verzia tohto smartfónu zdra?eli taktie? o 100 jüanov.


zdroj fotografie: Technode

Mal by si vedie?
Ceny smartfónov v ?íne by mohli budúci rok stúpnu? kvôli výkyvom doláru

Navý?enie cien lacnej?ích modelov od Xiaomi a Meizu má by? len za?iatok. Pod?a ?ínskeho zdroja budú so zvy?ovaním cien nasledova? ?al?ie ve?ké ?ínske spolo?nosti ako Huawei ?i Lenovo. Cenový nárast sa v?ak netýka len smartfónov. Drah?ie budú aj televízory, ke??e dopyt po elektronike tohto typu neustále rastie a ?ínske fabriky nestíhajú s produkciou obrazoviek. Xiaomi bolo dokonca nútené navý?i? oficiálnu maloobchodnú cenu svojich smart TV boxov, Xiaomi Mi Box. Ak plánuje? kúpu nového smartfónu z ?íny, dlho by si váha? nemal, preto?e ceny budú len stúpa?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
76%
Neznášam to
19%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]