Ak aj ty patrí? k fanú?ikom ?ínskych smartfónov, mo?no odzvonilo zlatým ?asom. Európska únia toti? priniesla pomerne nenápadnú, no o to záva?nej?iu úpravu legislatívy. Búra takmer celý systém dovozu! 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nový zákon 2014/53/EU, ktorý vstúpi do platnosti 13. júna, deklaruje, ?e bude nelegálne predáva? ?ínske smartfóny na európskom trhu, ktoré nemajú CE certifikáciu. Doteraz bolo síce mo?né, ?e si certifikáciu vybavil predajca dodato?ne za men?í poplatok, av?ak pod?a nových pravidiel bude môc? tento úkon vykona? jedine výrobca. Dokonca aj staré certifikáty bude treba aktualizova? pod?a nových noriem. Ako výborný príklad slú?i Xiaomi, ktoré nemá na vä??ine svojich smartfónov túto certifikáciu.

zdroj fotografie: Pexels

Nachádzajú sa jedine na verziách s ozna?ením Global (celkovo ich je 7, zoznam nájde? ni??ie). Tých je v?ak na trhu stále pomerne málo. Ak teda predajca dovezie smartfón bez CE certifikácie, bude ho predáva? nelegálne a pod?a informácií z portálu Mobilmania.cz, na?i západní susedia mô?e napari? pokutu vo vý?ke a? 50 miliónov ?eských korún. Ná? zákon na Slovensku ur?ite nebude o ni? ?jemnej?í?. Predajcovia ale musia povinne kontrolova? certifikáciu aj pri nákupe na Slovensku, pri?om prvotné kontroly produktov budú vykonávané u? na colniciach pri vstupe do EÚ.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Týmto zákonom tak chce Európska únia docieli? najmä to, aby bol import produktov výhradne v ré?ii spolo?ností. Tovar objednaný pred 13. júnom bude mo?né e?te preda? pod?a starých noriem, no nové zásoby o tomto dátume u? musia podlieha? inovovaným pravidlám. Najnov?ie správy z Bruselu nás teda poriadne zasko?ili a sme ve?mi zvedaví, ako budú túto o?emetnú situáciu rie?i? predajcovia. Aký má? názor na tento krok ty?

Posledná ?anca kúpi? si ?ínsky smartfón

V?etky Xiaomi smartfóny (hrubým podporujú certifikáciu): 

 • Xiaomi Mi4
 • Xiaomi Mi5
 • Xiaomi Mi5 Global
 • Xiaomi Mi5S
 • Xiaomi Mi5S Plus
 • Xiaomi Mi6
 • Xiaomi Mi6 Global
 • Xiaomi Redmi 3
 • Xiaomi Redmi 3S
 • Xiaomi Redmi 3S Global
 • Xiaomi Redmi 4
 • Xiaomi Redmi 4 Pro
 • Xiaomi Mi4S
 • Xiaomi Redmi 4A
 • Xiaomi Redmi 4A Global
 • Xiaomi Redmi 4X
 • Xiaomi Redmi 4X Global
 • Xiaomi Redmi Pro
 • Xiaomi Redmi Note 3
 • Xiaomi Redmi Note 3 Pro
 • Xiaomi Redmi Note 4
 • Xiaomi Redmi Note 4 Global
 • Xiaomi Redmi Note 4X
 • Xiaomi Mi Max
 • Xiaomi Mi Mix
 • Xiaomi Mi Note 2
 • Xiaomi Mi Note 2 Global
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
4%
Chcem to
0%
Mám to
1%
Nepáči sa mi to
15%
Neznášam to
74%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]