Zahnuté displeje pre smartfóny Xiaomi bude dodávať spoločnosť LG

banner-mi5-proMinulý rok priniesla spolo?nos? Samsung na mobilný trh zariadenie, ktoré lákalo zákazníkov zaoblenými bokmi displeja. Týmto zariadením bol smartfón Samsung Galaxy S6 Edge, ktorý sa stretol s ve?kou ob?ubou ?irokej verejnosti. Zrejme v?aka nemalému úspechu tohto zariadenia, uva?uje ve?ké mno?stvo ?ínskych výrobcov o implementovaní zaobleného displeja do jedného zo svojich pripravovaných noviniek.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Tento rok sme u? mohli by? svedkami predstavenia smartfónu, ktorý ponúka zaoblený displej. Re? je o vlajkovej lodi spolo?nosti Vivo, Vivo Xplay 5. To v?ak na tento rok nie je ani z ?aleka v?etko a správy nazna?ujú, ?e by sme sa mali do?ka? ?al?ích zariadení s technológiou zaobleného displeja. U? dlh?iu dobu je známe, ?e spolo?nosti Meizu a Huawei plánujú vyda? smartfóny s touto technológiou. Teraz sa v?ak vynorili ?al?ie informácie o zaoblenom smartfóne od spolo?nosti Xiaomi. Posledných pár mesiacov sa internetom ?írili ?pekulácie oh?adne pou?itia zaoblených displejov v zariadení od tohto ?ínskeho giganta. Tie v?aka najnov?ím únikom nadobúdajú dôveryhodný charakter a je takmer isté, ?e sa v doh?adnej dobe do?káme zaobleného zariadenia s logom Xiaomi. Zobrazovacie panely by mali by? dodávané spolo?nos?ou LG, ktorá len nedávno vstúpila na trh so zaoblenými displejmi po oboch stranách. V sú?asnosti vládne tomuto ?pecifickému segmentu displejov spolo?nos? Samsung, ktorý dodáva panely aj do spomínaného Vivo Xplay 5.

Xiaomi Mi5 Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

 
Xiaomi Mi Edge

Mo?ný dizajn smartfónu od Xiaomi so zahnutým displejom

So vstupom spolo?nosti LG na tento trh by sme sa mali do?ka? zvý?enia konkurencie, ktorá mô?e priaznivo ovplyvni? cenu týchto panelov a ich následné pou?itie vo viacerých novinkách. Nové správy uvádzajú, ?e spolo?nos? Xiaomi má v pláne predstavi? zaoblený smartfón na jar budúceho roka, kvôli obmedzenej výrobe OLED panelov od LG. Vzh?adom na pou?itý displej sa zárove? o?akávajú aj high-end parametre pripravovaného zariadenia. Do hry sa tak dostáva stále nepredstavený procesor Snapdragon 823, ktorý by mohol spolupracova? so 6 GB RAM. Tieto ?pecifikácie sa v?ak mô?u zna?ne mýli? a ur?ite si musíme po?ka? na ?al?ie úniky, ktoré so sebou sná? prinesú viac informácií.

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]