Prichádza leto a s ním ve?a slnka, ktoré predstavuje silnú zá?a? pre na?e o?i. Práve z tohoto dôvodu sú slne?né okuliare odporú?aným doplnkom do ka?dého d?a.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na trhu je ve?ké mno?stvo slne?ných okuliarov v rôznych cenových kategóriách. Vä??ina z nich ponúka iba tradi?nú UV ochranu a tmav?ie sklá. Okuliare od Xiaomi v?ak toho ponúknu za podobnú cenu ove?a viac. Základom je ?ahká kon?trukcia s hmotnos?ou iba 18 g a tlakom iba 0,21 Newtonov na hlavu po nasadení. To v?etko v?aka ve?mi tenkej kon?trukcií z kvalitného anti-alergického materiálu.

xiaomizdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Mi Slne?né okuliare za 33 ?
Z?avový kupón AIYVLRKV

Polyamidové sklá dodávajú okuliarom úplne nové vlastnosti. Sklá sú ve?mi ?ahké v?aka hustote materiálu na úrovni 1,02 g/cm3. Výborne odolávajú aj silnej?ím nárazom. Ke? u? dôjde k najhor?iemu, polyamidové sklá puknú, av?ak nedôjde k zlomeniu na malé ?iasto?ky, ktoré by mohli vojs? do oka a po?kodi? zrak. Zo v?etkého najlep?ie ale je, ?e sklá sú polarizované, ?ím je obraz ove?a kontrastnej?í a minimalizujú sa ru?ivé odlesky z prostredia.

zdroj fotografie: Xiaomi

V predaji sú k dispozícii rôzne varianty farieb skiel a mô?e? si tak vybra? z tmavo-sivej, modrej alebo zlatej. Cenovo najvýhodnej?ia je v sú?asnosti práve tmavo-sivá. K dispozícii máme pre teba ?peciálny z?avový kupón AIYVLRKV, ktorý po zadaní v ko?íku zní?i sa cena na parádnych 33 ?.

zdroj fotografie: Xiaomi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
38%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
25%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]