?ínsky technologický gigant Xiaomi je najznámej?í v?aka svojím smartfónom a ich perfektným cenám. Menej ?udí u? ale vie, ?e Xiaomi vyrába aj mno?stvo revolu?ných inteligentných gadgetov a technologických výdobytkov. Na svedomí má aj mnoho ?al?ích po?inov ako je napríklad kolobe?ka, hrnce na varenie, ba dokonca inteligentný dá?dnik. Teraz sa v?ak priprav na nalo?ený horský bicykel QiCYCLE XC650.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na prvý poh?ad klasický bicykel

Áno, ?íta? správne, Xiaomi predstavilo svoj revolu?ný horský bicykel QiCYCLE XC650. Ak si fanú?ik bicyklovania, ur?ite sa ti bude pá?i? jeho jednoduchý a moderný dizajn, v?aka ?omu má perfektný ?portový vzh?ad. Je vhodný pre mu?ov aj ?eny v?aka postupne zni?ujúcemu sa hliníkovému rámu. Na tomto bicykli ti nebude vadi?, ?e si nízky alebo naopak vysoký. Sedadlo je toti? mo?né nastavi? od vý?ky 155 cm do 175 cm. Hmotnos? bicykla je 13,6 kg, nosnos? má 110 kg a kolesá sú ve?ké 27,5″.


zdroj fotografie: Xiaomi

Predná vidlica je odpru?ená s hydraulickým uzatváraním pru?enia pre zaistenie optimálneho komfortu na ka?dom druhu cesty. Xiaomi na tomto bicykli spolupracovalo so spolo?nos?ou Shimano, ktorá sa postarala o kotú?ové hydraulické brzdy vpredu aj vzadu. V?etky hadi?ky a vedenia prehadzovania vstupujú do rámu bicykla, tak?e ti nebudú pri jazde nijako zavadza?. Bicykel má vynovený dizajn prehadzova?ky, ktorá poskytne a? 11 rýchlostí.


zdroj fotografie: Xiaomi

Neuverite?ná technologická výbava

Tu sa v?ak perfekcionizmus Xiaomi QiCYCLE XC650 bicykla nekon?í. Ako inak, Xiaomi urobilo tento bicykel inteligentným. V predstavci pre riadidlá Xiaomi umiestnilo ?palubný po?íta??. Ten je mozgom v?etkých inteligentných funkcií a je schopný ve?mi presne zaznamenáva? tvoju polohu v?aka spojeniu technológií ako GPS, AGPS, ?i dokonca LBS.


zdroj fotografie: Xiaomi

Výrobca s?ubuje presnos? ur?enia polohy na 5-10 metrov. E?te vä??ou ?ialenos?ou je zabudovaný slot na SIM karty s podporou 2G sietí na frekvenciách 850/900/1800/1900. Nechýba ani mo?nos? prepojenia bicykla s aplikáciou QiCYCLE v tvojom smartfóne dostupnou pre Android aj iOS.


zdroj fotografie: Xiaomi

V nej si mô?e? zaznamenáva? mno?stvo údajov o jazde ?i prejdené trasy. Sú?as?ou tohto po?íta?a je aj 2600 mAh batéria, ktorú je mo?né dobíja? cez klasické USB rozhranie. Pod?a výrobcu je výdr? tejto hlavnej jednotky 15 dní pri dennom pou?ívaní po dobu 2 hodín. E?te lep?ie na tom je, ?e jednotka mô?e by? dobitá aj z klasickej power banky.

zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
Takáto nízka cena Xiaomi kolobe?ky tu e?te nebola. Dodanie zadarmo bez DPH je ?ere?ni?kou na torte
Cena, akú by ne?akal nikto

A ?o cena ? Ako sa patrí na Xiaomi, aj tento bicykel ponesie perfektnú cenovku, ktorá bola v domovskej ?íne stanovená na oficiálnych 1999 juanov, ?o je v prepo?te famóznych 255 ?. QiCYCLE XC650 sa do predaja dostane 19. septembra. Paráda, ?o povie??


Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
55%
Páči sa mi to
19%
Chcem to
16%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
1%
Neznášam to
3%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.