?ijeme v nesmierne uponáh?anej dobe, v?aka ?omu mnohokrát zabúdame na to najdôle?itej?ie – na?e zdravie. Pravdou je, ?e sa u? dnes ani z ?aleka nehýbeme to?ko ako kedysi. Práve nedostatok pohybu následne vedie k ?oraz zvy?ujúcemu sa po?tu zdravotných problémov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Stále sa v?ak medzi nami nájdu ?udia, ktorí doslova prepadli zdravému ?ivotnému ?týlu a sna?ia sa cvi?i? tak ?asto, ako sa len dá. Nie ka?dému v?ak vyhovuje posil?ov?a a mnohí si rad?ej za?portujú v pohodlí svojho domova. Ak teda patrí? medzi nich alebo si sa len odhodlal so svojou postavou ?i celkovým ?ivotným ?týlom nie?o robi?, pozorne ?ítaj ?alej. Ob?úbená ?ínska spolo?nos? Xiaomi toti?to zopár hodín dozadu predstavila inteligentný gadget, ktorý ti s domácim cvi?ením zna?ne pomô?e. Vyrába ho spolo?nos? Move It, pri?om Xiaomi zabezpe?uje len jeho následný predaj formou crowdfundingu.


zdroj fotografie: Xiaomi

Zopár chví? dozadu odhalené zariadenie dokonale poslú?i pri vykonávaní viacerých cvikov na rôzne svalové partie. Chrbát, bicepsy, tricepsy a ramená mo?no pohodlne precvi?i? pomocou odporových lán. Na tréning hrudníka mo?no vyu?i? dvojicu holderov a na bru?né svalstvo zas prilo?ené bru?né koleso. Výrobca nezabudol ani na ob?úbený nástroj pou?ívaný pri rozcvi?ke, ktorým je ?vihadlo. V?etky tieto nástroje je mo?né zlo?i? do príjemne skladného stojana, ktorý zaberie len minimum priestoru. Aby toho nebolo málo, novinka od spolo?nosti Move It ponúka technológiu Bluetooth, v?aka ktorej mô?e zariadenie komunikova? s tvojím smartfónom.


zdroj fotografie: Xiaomi

Dostupná je tak, samozrejme, aj prepracovaná aplikácia, ktorá zaznamenáva v?etku aktivitu pomocou senzorov, ktoré sú umiestnené v rú?kach. Aplikácia okrem iného ponúka profesionálny cvi?ebný plán, ktorý si mô?e? prispôsobi? pod?a náro?nosti a taktie? si v nej mô?e? prezrie? progres, ktorý si od za?iatku jej pou?ívania dosiahol. Pomocou tejto aplikácie tie? doká?e? vyzýva? svojich známych na súboj v cvi?ení a spestri? si tak zabehnutú rutinu. Novinka sa za?ne v ?íne predáva? 25. apríla za 1299 juanov, ?o je v prepo?te zhruba 175 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]