Portfólio ?ínskeho Xiaomi je u? teraz plné tých najrôznej?ích zariadení za poriadne lákavé ceny a aktuálne sa k nim pridáva nový smart televízor. Ten priná?a skvelé funkcie a kvalitné spracovanie za absolútne bezkonkuren?nú cenu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jedine?ný vizuálny zá?itok dop??a skvelá reprodukcia zvuku

Nový televízor Xiaomi Mi TV 4A z dielne Xiaomi nie je len doteraz najmen?í z ponuky spolo?nosti, ale zárove? nesie aj titul toho najlacnej?ieho. Jeho obrazovka s rozlí?ením 1366 x 768 pixelov, obnovovacou frekvenciou 60 Hz a kontrastným pomerom 3000:1 dosahuje uhloprie?ku 32″. Toto v?etko je umiestnené v ?iernej plastovej kon?trukcii, ktorá v?ak vá?i iba 3,9 kg a po pripojení stojana sa jej hmotnos? zvý?i len o 40 gramov. V?aka 12-bitovému spracovaniu farieb a dynamickej redukcii ?umu je ka?dý detail obrazu takmer dokonalý a priná?a jedine?ný vizuálny zá?itok.

Xiaomi Mi TV 4A zdroj fotografie: Xiaomi

Pre ochranu zraku je k dispozícii aj ?peciálna funkcia, ktorá doká?e zní?i? vy?erpanie o?í pri dlhom pozeraní. Nie je to len skvelý obraz, ktorým tento televízor doká?e v?aka prítomnosti grafického akcelerátora Mali-450 MP3 mnohých uchváti?. K skvelým vizuálnym detailom sa pridáva aj kvalitný zvuk, ktorý vychádza zo zabudovaných stereo reproduktorov s výkonom 5 W. Tie diváka priam pohltia do deja sledovaného obsahu, ktorý sa v?aka prítomnosti umelej inteligencie doká?e prispôsobi? pou?ívate?ským preferenciám.

Xiaomi Mi TV 4Azdroj fotografie: Xiaomi

Perfektný výkon s mnohými funkciami

Spracovanie v?etkých informácií má na starosti procesor Amlogic 962-SX so ?tyrmi jadrami Cortex-A53 s pracovnou frekvenciou 1,5 GHz. Jemu vypomáha opera?ná pamä? RAM s kapacitou 1 GB a pre filmy ?i iné súbory je k dispozícii 4 GB interné úlo?isko. Táto novinka z dielne Xiaomi má v?ak omnoho ?ir?ie mo?nosti vyu?itia ako len pri pozeraní filmov. Samozrejmos?ou je aj nadstavba MIUI TV, ktorá tvorí celé pou?ívate?ské rozhranie smart TV. Pou?ívate? ním toti? pokojne mô?e nahradi? svoj monitor pri po?íta?i a vyu?íva? naplno aj funkcie konektivity. V tomto smere mu nechýba bezdrôtové Wi-Fi pripojenie, AV rozhranie, HDMI konektor alebo Ethernetu. V?aka svojej nízkej hmotnosti a bohatej základni funkcií si Xiaomi Mi TV4A rozhodne nájde domov u mnohých nových zákazníkov.

Xiaomi Mi TV 4A zdroj fotografie: Xiaomi

Kvalita za extrémne nízku cenu

Teraz v?ak prichádza rad na odhalenie ceny, ktorá sa v domovskej ?íne bude pohybova? na úrovni neuverite?ných 142 ?. Predaj tohto skvelého televízora za?ne u? o pár dní, konkrétne 23. júla a v tom ?ase bude výrobca tie? ponúka? z?avu cca 13 ? na dopravu k novým majite?om. Tento posledný po?in Xiaomi si rozhodne v?imne ka?dý fanú?ik spolo?nosti, ale aj mnoho ?al?ích zákazníkov.

Umenie vytvori? skvelý produkt a následne ho preda? za dokonalú cenu tento gigant z ?íny ovláda priam dokonale, ?o dokazuje aj televízorom Mi TV4A. Opä? ale mô?eme ?í?anom len závidie?, ke??e táto novinka sa mimo ?ínu s najvä??ou pravdepodobnos?ou nedostane. Iskri?ku nádeje nám dáva len fakt, ?e Xiaomi u? oficiálne vstúpilo na slovenský trh, aj ke? príchod smart TV oznámený zatia? nebol.

Xiaomi Mi TV 4Azdroj fotografií: Xiaomi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
42%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
8%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]