Minuloro?ný model Xiaomi Mi5 bol jedným z najpopulárnej?ích ?ínskych smartfónov, ktorý vo svojej najvy??ej verzii ponúkal zákazníkom ?peciálnu keramickú kon?trukciu. K tomuto typu kon?trukcie sa spolo?nos? znova uchýlila pri výrobe modelu Mi MIX a rozhodne to nebol krok nesprávnym smerom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Keramická kon?trukcia pridáva smartfónu na elegancii a uhladenom dizajne, preto je ve?mi reálne, ?e ju uvidíme aj v prémiovej verzii o?akávaného modelu Mi6. Informácie o pou?ití keramiky pri výrobe kon?trukcie prémiovej verzie Xiaomi Mi6 pochádzajú od známeho ?ínskeho analytika Kevina Wanga. Ten tieto správy odhalil na sociálnej sieti Weibo. Taktie? predpokladá, ?e k vyu?itiu keramickej kon?trukcie sa uchýli aj kalifornské Apple pri výrobe svojho výro?ného modelu iPhone 8. Z doteraj?ích skúseností je známe, ?e produkcia smartfónu s keramickou kon?trukciou je pomerne zd?havá.

Mi6
zdroj fotografie: Anzhuo

Nenechaj si ujs?
V?etko, ?o doteraz vieme o Xiaomi Mi6: ?pecifikácie, funkcie, cena a dátum vydania

Skvelým príkladom je Xiaomi Mi MIX, ktoré výrobca nestíha produkova? v dostato?nom mno?stve. Správy od Kevina Wanga v?ak hovoria aj o zna?ných investíciách do výrobného procesu keramických kon?trukcií smartfónov. V?aka tomu by sa mala urýchli? výroba a Xiaomi Mi6 s keramickou kon?trukciou tak bude produkované v hojnej?om po?te ako revolu?ný model Mi MIX. Práve keramická Mi6-ka bude najvy??ou verziou tohto modelu. V?aka ?peciálnym materiálom a skvelej hardvérovej výbave sa skuto?ne bude môc? radi? k prémiovým smartfónom.

Mi6zdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi Mi5 so 64 GB pamä?ou za najni??iu cenu
Z?avový kupón GB3RDFT-MI5

Pýcha top-end verzie Xiaomi Mi6 v?ak nebude len prémiová kon?trukcia, ale aj hardvér. Pod kapotou si zákazník nájde aktuálne najvýkonnej?í procesor Snapdragon 835, ktorý bude spolupracova? so 6 GB opera?nou pamä?ou RAM. Prednú stranu výrobca vybaví 5,2″ displejom s QuadHD rozlí?ením, ktoré má dosta? práve prémiová verzia tohto modelu. Verzia s keramickou kon?trukciou a 6 GB opera?nou pamä?ou RAM má ponúknu? a? 128 GB, poprípade 256 GB vnútorného úlo?iska. Cenovka tejto verzie Xiaomi Mi6 by mohla by? rovnaká, ako v prípade keramického predchodcu. Ten na trh vstúpil za 2699 juanov, ?o nie je ani 340 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
19%
Páči sa mi to
44%
Chcem to
31%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]