Aj ke? CEO spolo?nosti Xiaomi, Lei Jun, u? potvrdil oficiálne predstavenie najo?akávanej?ieho ?ínskeho smartfónu, Xiaomi Mi6, na tento mesiac, stále nevieme presný dátum. Neustále je tu tak priestor pre nové dohady, pri?om tie najaktuálnej?ie opä? hovoria o cene.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Smartfóny spolo?nosti Xiaomi sa preslávili najmä v?aka perfektnému pomeru ceny a výkonu. Jednou z najvä??ích otázok k o?akávanej Xiaomi Mi6-ke je tak aj cena. Cenovku bude výrobca stále dr?a? pomerne nízko, no v porovnaní s predchodcom pocítime nárast. Jeden z pou?ívate?ov známej ?ínskej sociálnej siete Weibo zverejnil nové informácie nielen o cene Xiaomi Mi6-ky, ale aj o mo?nom období predstavenia a tie? o dostupnosti tohto smartfónu.

Xiaomi Mi6 sa má po novom podoba? na Mi5S

zdroj fotografie: Techmiao

Ne?akaj na Xiaomi Mi6. Mi5-ka mô?e by? tvoja za najni??iu cenu!

Pod?a jeho slov majú stúpnu? náklady na výrobu najnov?ej ?ínskej vlajkovej lode, ktoré sú spojené práve s pou?itým procesorom. Táto správa tak opä? potvrdzuje pou?itie Snapdragonu 835, ktorého cena je a? 100 dolárov a ide o najdrah?iu ?as? o?akávaného smartfónu. Vy??í výkon má Xiaomi Mi6 prida? aj na cene, pri?om základná verzia smartfónu má by? o 300 juanov drah?ia ako základná verzia minuloro?ného modelu. Mi6-ka by tak mohla na trh vstúpi? s po?iato?nou cenou 2299 ?ínskych juanov, ?o je v prepo?te pribli?ne 315 ?. Ak sa nasledovné informácie potvrdia, táto cena bude plati? len pre domáci, ?ínsky trh, a cena pre nás tak bude opä? vy??ia. O?akávame, ?e pri za?atí predaja Xiaomi Mi6 sa cena pre nás bude pohybova? v hladine 400 ? pre základnú verziu.

xiaomi mi6

Do?ka? by sme sa mali aj duálneho fotoaparátu

zdroj fotografie: Mydrivers

V príspevku sa taktie? spomína, ?e Mi6-ka u? vstúpila do masovej výroby a pri prvom bleskovom predaji, ktoré sú v ?íne preslávené, by mohlo by? k dispozícii 50 000 kusov. Na to, ko?ko fanú?ikov v ?íne, ale aj mimo nej na Mi6-ku ?aká, je to naozaj chabý po?et. Zdá sa, ?e história sa zopakuje a Xiaomi tak opä? nebude stíha? vyrába? a nasýti? vysoký dopyt trhu. ?o sa predstavenia týka, jeden zdroj hovorí o 11. apríli, druhý zasa tvrdí o predstavení koncom apríla. Po?ka? si tak budeme musie? na oficiálnu zmienku o dátume predstavenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
30%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
30%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
30%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]