Xiaomi Mi6
To, ?e ?ínsky gigant Xiaomi má ako jeden z mála naozaj príkladnú softvérovú podporu svojich smartfónov sa vie u? ve?mi dlho. Najnov?ia aktualizácia, ktorá dorazila pre model Mi5C, to len dokazuje. Smartfón sa tak mô?e ako jeden z prvých pý?i? Androidom 7.1.2.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za?iatkom tohto kalendárneho roka Xiaomi svetu predstavilo model Xiaomi Mi5C, ktorý ako prvý smartfón výrobcu ponúka procesor vlastnej výroby ? Surge S1. Ide o procesor ur?ený skôr do zariadení strednej triedy, ktorý svojím výkonom vie zabezpe?i? plynulý chod systému, ako aj bezproblémové zvládnutie niektorých herných titulov, ktoré nie sú ve?mi náro?né na výkon zariadenia. Xiaomi v?ak vie v?aka svojej ?pi?kovej nadstavbe MIUI zabezpe?i? plynulý chod zariadenia pri naozaj akýchko?vek podmienkach.

Xiaomi Mi5c
zdroj fotografie: Xiaomi

Zobrazi? aktuálnu cenu Xiaomi Mi5C

Odladenos? ich pou?ívate?skej nadstavby MIUI ide príkladom pre ostatných výrobcov smartfónov a Xiaomi opä? dokazuje svoju parádnu podporou, ?i u? zo strany samotného výrobcu, alebo komunít, ktoré sa starajú o preklad a dokonca aj o e?te lep?iu optimalizáciu systému.

Xiaomi Mi5c
zdroj fotografie: MIUI Czech & Slovak

Skvelá softvérová podpora spolo?nosti Xiaomi sa prejavuje znova, ke??e Xiaomi Mi5C dostáva najnov?í Android 7.1.2. Ten okrem Google Pixel / Nexus smartfónov nedostal e?te ?iadny iný smartfón. Android v naj?erstvej?ej podobe prekrýva grafická nadstavba MIUI vo verzii 8.3. Zmena oproti predo?lej verzie zah??a najmä zvý?enie a optimalizovanie výkonu a celkového chodu zariadenia. Najnov?ia verzia MIUI ale prichádza s jednou pomerne u?ito?nou funkciou v aplikácii kalendára.

zdroj fotografií: MIUI Czech & Slovak

Tá doká?e vypo?íta? rozsah dní, ktoré do kalendára zadá?. Dozvie? sa tak presný po?et dní za vybrané obdobie, pri?om vie bra? do úvahy aj dni pracovné. Ide o funkciu, ktorú zrejme ve?a pou?ívate?ov v budúcnosti ani nevyu?ije, no je príjemné ma? nie?o podobné zabudované priamo v oficiálnej aplikácii od výrobcu smartfónu. Mô?e? sa tak dozvedie?, o ko?ko dní bude napríklad predstavená niektorá z noviniek v oblasti smartfónov. :) Ak u? Xiaomi Mi5C vlastní? a najnov?í Android si chce? vyskú?a? na vlastnej ko?i, stiahnu? si ho mô?e? na stránkach Miuios.cz.

zdroj fotografií: MIUI Czech & Slovak

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak