Vä??ina technologického sveta sa v sú?asnosti zameriava na dlho o?akávané predstavenie nového iPhonu. Spolo?nos? Xiaomi nám v?ak dokazuje, ?e si poriadnu dávku pozornosti zaslú?i aj jej pripravovaný model Xiaomi Mi MIX 2. Ten bude oficiálne odhalený len de? pred novým smartfónom od Applu, a tak pred ním stojí ne?ahká úloha.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vzh?adom na tento odvá?ny dátum predstavenia sú toti? reálne dve mo?nosti. Tá prvá po?íta s tým, ?e druhá generácia MIX-u ponúkne nie príli? zaujímavé ?pecifikácie, ktoré ho po následnom predstavení revolu?ného iPhonu 8 odsúdia na neúspech. Tá druhá v?ak po?íta s pravým opakom, a teda mo?nos?ou, ?e novinka od Xiaomi vytrie v?etkým zrak nielen v?aka svojmu dizajnu, ale aj v?aka skvelým kon?truk?ným rie?eniam a výnimo?ným hardvérovým ?pecifikáciám. Neskor?ie predstavenie iPhonu by v tomto prípade ?ínskemu výrobcovi mohlo e?te dopomôc?.

Bude lep?í ako iPhone 8?

Celý svet by toti? po priamom porovnaní týchto dvoch modelov zistil, ?e revolu?ný jabl?ný telefón zase a? tak revolu?ný nie je. Pod?a najnov?ích informácií sa zdá, ?e práve táto druhá mo?nos? bude ma? k realite bli??ie. Uniknuté ?pecifikácie smartfónu Xiaomi Mi MIX 2 toti? doslova vyrá?ajú dych. V kombinácii s prekrásnym dizajnom, ktorý sme u? mali mo?nos? vidie? na detailnom videu, sa tak mô?u postara? o poriadnu ranu, s ktorou sa iPhone 8, ale ani iná konkurencia, nemusí ?ahko vysporiada?.

Pod?a tohto najnov?ieho úniku toti? Xiaomi Mi MIX 2 ponúkne 6,2-palcový AMOLED displej s rozlí?ením 2960 x 1440 pixelov. Zobrazovací panel príde so zaoblenými bo?nými hranami, ktoré sa budú zva?ova? do tela vyrobeného z prémiových materiálov. Priamo v útrobách má prekvapivo pracova? aktualizovaná verzia doposia? najvýkonnej?ieho 8-jadrového procesora, Snapdragon 836. Ten má prinies? nevýrazné vylep?enia výkonu, pri?om mu v rýchlych reakciách vypomô?e aj pamä? RAM o kapacite 6 alebo 8 GB.

Android Oreo aj 256 GB pamä?
Xiaomi Mi MIX 2

zdroj fotografie: Twitter/Benjamin Geskin

Nenechaj si usj?
Dizajn o?akávaného Xiaomi Mi MIX 2 odhalil priamo jeho tvorca. Tie famózne krivky si nesmie? necha? ujs?

Takúto výbavu tie? doplní ve?ké interné úlo?isko, ktoré bude schopné po?a? bu? 128, alebo 256 GB dát. ?ere?ni?kou na torte má by? ohromná 4400 mAh batéria, ktorá bude dr?a? pri ?ivote systém MIUI 9 zalo?ený na Androide 8.0 Oreo. Áno, ?íta? správne. Xiaomi Mi MIX 2 má pod?a uniknutých fotografií be?a? na sladkom Oreu. K tomu v?etkému sa má do tohto zoznamu tie? prida? 20 MPx hlavný fotoaparát. Zostáva nám teda dúfa?, ?e sa Xiaomi aj pri tomto zariadení spo?ahne na svoju prívetivú cenovú politiku. V?etko sa v?ak dozvieme u? 11. septembra.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
39%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
17%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]