Kým vä??ina výrobcov iba vylep?uje sú?asné televízory zahnutím obrazovky alebo pretekaním sa vo ve?kosti uhloprie?ok, ?ínske XGIMI sa sna?í televízory úplne pretvori?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? XGIMI, ktorá je mimochodom partnerom Xiaomi, je známa svojimi projektormi a televízormi bez obrazoviek. Medzi týmito dvomi pojmami je ve?mi tenká hranica, ke??e tieto televízory vlastne fungujú na princípe projektorov. Výrobca v Pekingu predstavil trojicu noviniek, ktorými sú laserové televízory za poriadne mastnú cenu.

XGIMI T1

Najlep?í a zárove? aj najdrah?í z trojice. Rozlí?enie tohto televízora je 4K (3840 x 2160 pixelov) a výrobca si ve?mi obhajuje najmä maximálny jas. Ten má hodnotu a? 4000 lumenov, ?o je zatia? najvy??í dostupný jas na trhu. Jeho výhodou je, ?e kvalita farieb i jasu ostáva rovnaká aj po vystavení premietaného obrazu jasnému svetlu. Ve?kos? obrazu ?iní a? 120-palcov, ?i?e v prepo?te pribli?ne 304,8 centimetrov. Televízor pou?íva ozajstnú 4K ?o?ovku s 94,8-percentným farebným rozsahom a projek?ným pomerom 0.189:1. ?ivotnos? ?o?ovky má by? pri dennom pou?ívaní viac ako 10 rokov a projektor pritom spotrebuje iba polovi?né mno?stvo energie ako rovnako ve?ký LED televízor.

xgimi
zdroj fotografie: XGIMI

Nenechaj si ujs?
Najnov?ia smart TV od Xiaomi je tenká ako minca. Prichádza aj s ?a?ko uverite?nou cenou

Pri be?ných projektoroch vzniká ve?a práce s konfiguráciou. Je ich potrebné umiestni? do ve?kej vzdialenosti a v správnom uhle. Av?ak pri televízoroch bez obrazovky od XGIMI táto povinnos? odpadá. Zariadenie sta?í umiestni? 18 centimetrov od steny a v tom momente získa pou?ívate? 120-palcový televízor. T1-ka nestráca ani na kvalite zvuku. Televízor ponúka audio od Harman Kardon so ?iestimi subwoofermi.

xgimi
zdroj fotografie: XGIMI

Opera?ným systémom je GMUI 3.0, ktorý obsahuje aj asistenta s umelou inteligenciou od Baidu. Pou?ívatelia tak mô?u vyh?adáva? videá, hudbu ?i ovláda? televízor iba pomocou hlasu. ?o sa týka konektivity, zariadenie je vybavené tromi HDMI portami, jedným Ethernet portom a dvomi USB portami. Takýto jedine?ný televízor v?ak vôbec nie je lacná zále?itos?. XGIMI si za? pýta 79 999 juanov, ?o je naozaj mastných 10 130 ?. Televízory bez obrazovky sú teda ur?ené hlavne pre tých majetnej?ích zákazníkov.

XGIMI A1 a A1 Pro

V tomto prípade sa jedná o od?ah?ené verzie vy??ie spomínaného modelu T1. Obe doká?u vytvára? obraz o ve?kosti 100-palcov (254 cm), no rozdiel nastáva v jase. Zatia? ?o A1-ka ponúka jas na úrovni 3000 lumenov, A1 Pro disponuje 3500 lumenovým jasom. Obe verzie majú rovnakú kon?trukciu z dreva a kovu ako T1-ka, no ich povrch tvorí prieh?adné sklo namiesto tmavého. Ich ceny sú v?ak oproti najlep?iemu modelu výrazne ni??ie. Kým za A1-ku si výrobca pýta 22 999 juanov (2900 ?), za A1 Pro záujemcovia zaplatia 29 999 juanov (3800 ?). XGIMI zatia? neoznámilo, kedy sa novinky za?nú predáva?.

zdroj fotografií: XGIMI

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.