Miesta na disku nie je nikdy dosť. Každý pevný disk má obmedzenú kapacitu, preto je niekedy potrebné si repertoár diskov rozšíriť. Prekvapenie však nastane, keď po kúpe a zapojení pevného disku zistíš, že má menšiu kapacitu, ako sa uvádza na obale. Je to klamlivá reklama, či dokonca podvod?

Na papieri to vyzerá lepšie

Svet informačných technológií sa neustále vyvíja obrovskou rýchlosťou a občas to vyzerá, že je v ňom riadny zmätok – vrátane protichodných štandardov. Faktom ale je, že niektoré údaje vyzerajú na papieri podstatne lepšie ako v skutočnosti a výrobcovia hardvéru to aj patrične využívajú.

Na začiatok je potrebné uvedomiť si, že dnešné počítače pracujú v binárnej číselnej sústave. Všetko, čo počítač spracuje, je uložené vo formáte jednotiek a núl. Najmenšia jednotka, s ktorou počítač dokáže pracovať, je jeden bit (b). Osem bitov tvorí jeden bajt (B) (angl. Byte). Ďalej to pokračuje nasledovne:

1 kB (kilobajt) = 1 024 B (bajtov)

1 MB (megabajt) = 1 024 kB (kilobajtov) = 1 048 576 B (bajtov)

1 GB (gigabajt) = 1 024 MB (megabajtov) = 1 073 741 824 B (bajtov)

1 TB (terabajt) = 1 024 GB (gigabajtov) = 1 099 511 627 776 B (bajtov)

Nie je MB ako MB

Aj napriek tomu, že väčšina operačných systémov pracuje s dátami v binárnej, teda dvojkovej sústave, výrobcovia pevných diskov majú svoj pohľad na vec. Kapacitu totiž udávajú v desiatkovej sústave:

1 kB (kilobajt) = 103 = 1 000 B

1 MB (megabajt) = 106 = 1 000 000 B

1 GB (gigabajt) = 109 = 1 000 000 000 B

1 TB (terabajt) = 1012 = 1 000 000 000 000 B

Výrobcovia diskov teda uvádzajú kapacitu pevných diskov takýmto, nie úplne najšťastnejším a už vôbec nie najpresnejším spôsobom. Potom sa stane to, že na disku s uvádzanou kapacitou 1 TB máš k dispozícii približne 931 GB.

Zobraziť celú galériu (2)
Ján Pillár / FonTech

Podvod? Skôr správne využitý zmätok

Na tomto mieste musíme spomenúť predpony sústavy SI. Tie pracujú s násobkami tisícov, teda kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta a Yotta.

Operačný systém Windows však pracuje v násobkoch 1024, no zobrazuje ich s príponami sústavy SI, čo sú násobky 1000. Pomocou tejto počítačovej aritmetiky teda môžeme zistiť skutočnú veľkosť pevného disku. Pre jednoduché počítanie použijeme disk s kapacitou 1 TB:

  • 1 000 000 000 000 bajtov / 1 024 = 976 562 500 kilobajtov
  • 976,562,500 kilobajtov / 1024 = 953,674,316 megabajtov
  • 953,674,316 megabajtov / 1024 = 931,322 gigabajtov

Čo je mebibajt?

Aby toho nebolo málo, informatici prijali v roku 1999 vlastný systém predpôn zadefinovaný ako štandard IEC 60027-2. Ide v podstate o kombináciu logiky desiatkovej a dvojkovej sústavy.

Tieto binárne predpony sústavy IEC tak pracujú s násobkami 1024 a používajú názvy ako kibi, mebi a gibi. Skratky teda majú podobu KiB, MiB, GiB, TiB.

1 KiB (kibibajt) = 210 = 1 024 B

1 MiB (mebibajt) = 220 = 1 048 576 B

1 GiB (gibibajt) = 230 = 1 073 741 824 B

1 TiB (tebibajt) = 240 = 1 099 511 627 776 B

Pre ešte lepšie pochopenie uvádzame nasledovný príklad:

  • K dispozícii máme pevný disk s uvádzanou kapacitou 1 TB
  • Keďže výrobca uviedol kapacitu v desiatkovej sústave dostaneme sa k výsledku 1 000 GB = 1 000 x 1 000 x 1 000 x 1 000 = 1 000 000 000 000 B
  • Počítač to však spracuje v binárnej sústave, takže tomu odpovedajú aj hodnoty 1 000 GiB = 1 000 x 1 024 x 1 024 x 1024 = 1 073 741 824 000 B
  • Skutočnú veľkosť teda vypočítame nasledovne: 1 000 000 000 000 B / 230 = 931,3225746 GiB

Pre úplnú prehľadnosť pridávame tabuľku kapacity udávanej výrobcami a reálnu kapacitu pevného disku:

Udávaná kapacita (GB) Reálna kapacita (GiB)
80 GB 74,51 GiB
120 GB 111,76 GiB
160 GB 149,01 GiB
250 GB 232,83 GiB
320 GB 298,02 GiB
500 GB 465,66 GiB
640 GB 596,05 GiB
750 GB 698,49 GiB
1000 GB 931,32 GiB
1500 GB 1396,98 GiB
2000 GB 1862,65 GiB
3000 GB 2793,97 GiB
Je takéto značenie vôbec legálne?

Samozrejme, rovnako ako väčšina nepresností v uvádzaných hodnotách, ktoré sa líšia od skutočnosti, ani tieto sa ľuďom nepáčili.

Preto v roku 2004 inicioval Willem Vrogh hromadnú žalobu proti spoločnostiam  Lexar Media, Dane–Elec Memory, Fuji Photo Film USA, Eastman Kodak Company, Kingston Technology Company, Inc., Memorex Products, Inc.; PNY Technologies Inc., SanDisk Corporation, Verbatim Corporation a Viking Interworks.

V žalobe uviedol, že tieto tieto spoločnosti majú v popise svojich produktov mätúce a nepravdivé údaje ohľadom kapacity ich úložných zariadení.

Neskôr nasledovali ďalšie žaloby. V roku 2005 to bolo proti gigantovi Western Digital a v roku 2007 čelila podobnej žalobe aj firma Seagate.

Všetky prípady však boli uzatvorené mimosúdnou dohodou. Dôvodom a hlavnou argumentáciou bola práve existencia štandardu SI. Nedá sa však o hovoriť o neúspechu. Práve naopak, výrobcovia začali uvádzať skutočnú kapacitu v GiB, či TiB priamo na štítkoch zariadení, i keď len ako dodatkový údaj.

Nejednota značenia

Keď sme už pri zisťovaní kapacít, nedá nám nespomenúť aj pamäte RAM. Ich značenie je totiž samostatnou kapitolou, ktorá sa začala písať v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.

Operačná pamäť RAM pracuje, podobne ako zvyšok počítača, s binárnou sústavou. Avšak od prvých pamäťových modulov bola ich kapacita zaznamenávaná predponami SI, ktoré počítajú s násobkami tisícov.

Za všetko môže marketing

Výrobcovia, aj operačné systémy, teda udávajú správne hodnoty – akurát ich každý počíta v inej sústave. Samozrejme, pre výrobcov by bolo jednoduché zmeniť udávané hodnoty, ale to by potom nevyzeralo tak dobre. Predsa len, vyššie a zaokrúhlené hodnoty sú krajšie. Takéto zamieňanie jednotiek ale môže v mnohých prípadoch viesť k mylnému dojmu okrádania zákazníkov o cenné miesto.

My sme ti ukázali, že tomu tak nie je. Istý podiel na tomto zmätku má aj Microsoft, ktorý vo Windowsoch kalkuluje s reálnou kapacitou, ale označuje ju ako gigabajty (GB) – no ty už teraz vieš, že v skutočnosti ide o Gibibajty (GiB). To je skutočný dôvod, prečo Gigabajty na disku „miznú“.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom