Od 30. októbra funguje najnovšie kolo kampane „Zelená domácnostiam“, za ktorou stojí Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). FonTech sa so SIEA spojil, aby nám objasnili všetky detaily ohľadom najnovšieho kola projektu a vysvetlili, čo musíš splniť, aby si dotáciu získal.

Slováci tento projekt milujú

Rodinné domy sa môžu uchádzať o podporu vo forme poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam,“ prezradili v nedávnom rozhovore hovorkyne SIEA.

Záujem o poukážky na inštaláciu napríklad tepelných čerpadiel z projektu Zelená domácnostiam je vysoký. „Po dočerpaní prostriedkov z predchádzajúceho projektu ZD III je v systéme registrovaných približne 4200 žiadostí,“ pokračovali.

Ide to poukážky v hodnote približne 12 miliónov €, no celkovo v zásobníku evidujeme žiadosti na všetky zariadenia zhruba v hodnote 25,5 mil. €.

Príspevky až do 4370 €

Podporované zariadenia zahŕňajú fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny. Registrácia týchto zariadení prebieha od 17. augusta 2023 do roku 2029, a zoznam technológií, ktoré spĺňajú požadované technické normy, je pravidelne aktualizovaný.

Pre fotovoltické panely sú podporované zariadenia s výkonom do 10,8 kW. Maximálny príspevok závisí od výkonu a spotreby elektriny a pohybuje sa v rozmedzí od 500 € do 4025 €. Príspevkom od 500 do 2300 € sú podporované aj slnečné kolektory, príspevkom od 380 do 4370 € tepelné čerpadlá a príspevkom od 500 € do 4025 € veterné turbíny.

Kotly na biomasu, konkrétne kotly na pelety, môžu získať príspevok od 100 € do 1500 €. Podmienky a sadzby sa líšia pre rodinné a bytové domy, v prípade bytových domov sa príspevok počíta podľa počtu bytov.

Na pravej strane obrázka sa nachádza muž pokladajúci fotovoltické panely, na ľavej strane sa nachádza tepelné čerpadlo.
Unsplash/Pixabay

Projekt bude v rokoch 2023 až 2029 financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR, prostredníctvom Programu Slovensko pre časť z cieľa Ekologické Slovensko pre budúce generácie.

Zvýšením základnej sadzby o 15 % bude zvýhodnená domácnosť pri inštalácií bezemisného zariadenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia (oblasti sú vyhlásené každoročne SHMÚ) a tiež domácnosť v ostatných oblastiach, ktorá prestane využívať tuhé palivá. Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke projektu.

Príspevky môžu pokryť maximálne 50 % z celkových nákladov na inštaláciu, upozorňuje zároveň SIEA.

Na koho sa môžeš obrátiť?

Pre zorientovanie sa v danej problematike SIEA rada pomôže vo svojich konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré nájdeš v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. Zdarma môžeš svoje zámery vopred konzultovať aj telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP