Aj  napriek stále šíriacej sa epidémii nového koronavírusu pokračujú hlavné pojednávania v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Z objednávky vraždy je obvinený Marián Kočner, pričom usvedčiť ho môžu správy z aplikácie Threema a práve tie sa opäť stali bodom záujmu, kvôli nim totiž na Slovensku vznikol zaujímavý prehliadač.

Nový prehliadač nesie názov „Bruucho“ a pri jeho tvorbe sa vývojári inšpirovali známou prezývkou Mariána Kočnera a internetovým prehliadačom Google. Za jeho tvorbu sú zodpovední ľudia okolo portálu blbec.online, ktorí chceli takýmto spôsobom priniesť verejnosti nástroj, ktorým si budú môcť jednoducho vyfiltrovať to, čo si práve potrebujú z danej komunikácie prečítať.

Zobraziť celú galériu (2)
Screenshot / Bruucho

Celá komunikácia z aplikácie Threema bola totiž len včera zverejnená sudcom Krajského súdu v Bratislave, Petrom Šramkom, ktorý ju sprístupnil v programe Excel na stránke Pravnelisty.sk.

„V ne­ve­rej­nom príp­rav­nom ko­na­ní by ne­ma­li dô­ka­zy uni­kať zo spi­su. Ak sa tak už sta­lo a doš­lo k se­lek­tív­ne­mu zve­rej­ne­niu čas­tí Three­my zo stra­ny vy­bra­ných mé­dií a to s od­ôvod­ne­ním, že je to vo ve­rej­nom zá­uj­me, po­tom je vo ve­rej­nom zá­uj­me aj zve­rej­ne­nie kom­plet­né­ho ob­sa­hu Three­my, aby sa kaž­dý, ko­ho to za­ují­ma, mo­hol oboz­ná­miť s je­ho ob­sa­hom,“ vysvetlil Šramko.

Prehliadač „Bruucho“ disponuje veľmi jednoduchým a prehľadným používateľským prostredím. Na vyhľadávanie tebou zvoleného kľúčového slova slúži tlačidlo „Ave ja“, čo je tiež narážka na už zverejnené správy, nakoľko šlo o obľúbené oslovenie Mariána Kočnera. Zadané slovo alebo slovné spojenie nájde všetky správy, ktoré ho obsahujú. Konkrétne konverzácie si vieš následne vyhľadať cez pole „Recipients“ vľavo hore, ktoré slúži ako filter.

Zobraziť celú galériu (2)
Screenshot / Bruucho

Prehliadač „Bruucho“ vzhľadom na počet správ zjednoduší vyhľadávanie každému, kto sa aspoň trochu zaujíma o danú problematiku. Pripomíname ešte, že správy medzi Mariánom Kočnerom a ďalšími zainteresovanými boli získané zo známej šifrovacej aplikácie Threema.

K šifrovaným správam sa podarilo dostať vedecko-odbornému centru pre skúmanie počítačovej kriminality Europolu. O celom fungovaní tejto aplikácie sme sa venovali v našom samostatnom článku, kde sa dočítaš všetky podrobnosti.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom