Smartfóny od Google sa v?dy radia medzi najo?akávanej?ie artikle roka, ke??e za nimi stojí samotný internetový gigant a ponúkajú perfektne optimalizovaný opera?ný systém Android.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem toho ale zaujmú aj tým najvýkonnej?ím hardvérom ?i ?pi?kovým fotoaparátom. Minuloro?né modely, Pixel a Pixel XL, sa celkovo podarili a ve?ké o?akávania sú aj od ich nástupcov. Rovnako ako minulý rok, aj tento rok majú by? predstavené dva modely

zdroj fotografie: Google

Vä??í model bude ma? poriadne ve?ký displej


zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/Tailosive Tech

Pod?a komunitného fóra XDA bude ma? Pixel 2 XL displej ve?ký a? 5,99-palcov a ponúkne 2K rozlí?enie.

Vyrobí ho LG

lg g6
zdroj fotografie: LG

Za touto informáciou stojí web 9to5Google, pod?a ktorého sa objavilo v Android Issue Tracker hlásenie o chybe pochádzajúce od zamestnanca LG. V detailnej?ej hierarchii hlásenia sa nachádza slovné ozna?enie ?Taimen?, o ktorom sa hovorí, ?e je kódovým ozna?ením vä??ieho Pixel 2

Mo?no príde aj so stereo-reproduktormi, no mô?e to spôsobi? stratu dôle?itej vlastnosti.


zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/Pocketnow

XDA taktie? tvrdí, ?e Google mo?no do Pixelu 2 XL pridá druhý reproduktor, ktorý by ho ale mohol zru?i? prítomnos? 3.5 mm audio jacku.

Men?í model má ponúknu? 4,97-palcový displej s FullHD rozlí?ením


zdroj fotografie: brofist

Vraj ho vyrobí HTC.

Narozdiel od minuloro?ných modelov, tohtoro?né sa majú lí?i? aj dizajnom


zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/Tailosive Tech

Vä??í model je pova?ovaný za prémiovej?ie zariadenie, ktoré bude poskytova? high-end dizajn. Po vzore tohtoro?ných vlajkových lodí, ako Galaxy S8 ?i LG, by mal vä??í model prís? s bezrámikovým dizajnom displeja. Pod?a v?etkého plánuje Google uchova? na zadnej strane zariadenia pôvodný panel vyrobený zo skla. Ten v?ak bude v prípade vä??ieho modelu men?í.

Obe zariadenia budú pracova? s výkonnými procesormi a priemernou opera?nou RAM


zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/??????? ?? ?????????

Oba modely Pixel 2 prídu s procesorom Qualcomm Snapdragon 835. Pod?a v?etkého v?ak u? procesory Snapdragon 835 nebudú v ?ase predstavenia tie najnov?ie a najsilnej?ie na trhu. XDA taktie? hlási, ?e poskytnú 4 GB pamä? RAM. Táto hodnota je v?ak na prémiové zariadenia priemerná, av?ak mala by sta?i?  na bezproblémový chod.

Skvelé fotoaparáty  


zdroj fotografie: Google

Web 9to5Google tvrdí, ?e gigant vná?a do noviniek ve?ký kus vývoja zameraný na fotoaparát. Google sa sna?í dotiahnu? fotenie v slabých svetelných podmienkach na najvy??iu úrove?. Napriek tomu má fotoaparát obsahova? relatívne konzervatívny po?et megapixelov, ktorý by v?ak mal by? kompenzovaný ?al?ími ?extra? funkciami.

Oba modely by mohli by? vodeodolné

 

Pôvodné Google Pixel smartfóny neposkytovali odolnos? vo?i vode. Novinky by ale mali by? minimálne ?vodotesné?

Predstavenie sa o?akáva v októbri, cena je v?ak stále neznáma.


zdroj fotografie: Google

Aktuálne Pixely boli predstavené v októbri 2016 a dá sa predpoklada?, ?e Google sa bude sna?i? predstavi? svoje nové zariadenia do roka a do d?a. Ka?dopádne sa fanú?ikovia majú na ?o te?i?. Jedinou preká?kou v?ak ostáva cena, ktorá sa v?ak pod?a v?etkého bude pohybova? poriadne vysoko. Ak by v?ak Pixely 2 pri?li so v?etkými spomenutými vlastnos?ami, bol by si ochotný investova? aj vy??iu sumu? Napí? nám ?o si o tom myslí?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.