Aktualizované 4. júna 2024

Po marcovom schválení spojenia zlínskej skupiny HP Tronic a Nay českým Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) dostali obe spoločnosti zelenú na vytvorenie spoločného holdingu aj od Protimonopolného úradu (PMÚ) SR.

Povolenie od oboch úradov bolo podmienkou pre realizáciu plánovaného zámeru. Informovala o tom Anna Olvecká z akciovej spoločnosti Nay. Spojením príde k zjednoteniu predajní na Slovensku pod značku Nay a v Českej republike pod značkou Datart.

Integrácia skupín Nay a HP Tronic, prevádzkovateľov značiek NAY, Electro World, Datart a ETA, je podľa nej odpoveďou na dynamiku súčasného trhu, ktorý čelí rastúcej sile online predajcov a globálnych online trhovísk.

Táto udalosť predstavuje významný krok pre obe firmy a vnáša na oba trhy novú dynamiku. Vytvára subjekt s jedinečným kombinovaným know-how a bohatými skúsenosti na retailovom trhu. Práve povolenie spojenia zo strany ÚOHS v Českej republike a PMÚ na Slovensku bolo kľúčovou podmienkou pre uskutočnenie nášho zámeru, ktorý začneme v nadchádzajúcich týždňoch postupne realizovať. Prvým krokom je príprava detailného plánu ďalšieho postupu,“ uviedol Daniel Večeřa, generálny riaditeľ HP Tronic.

Schválenie spojenia skupín Nay a HP Tronic zo strany PMÚ je pre nás skvelou správou. Toto spojenie poskytuje synergické výhody prostredníctvom zdieľania skúseností a zvýšenia efektivity prevádzkových procesov najmä v oblasti logistiky, infraštruktúry, marketingu a nákupu tovarov. Umožní posilňovať strategickú pozíciu a lepšie využívať príležitosti nielen v kamenných predajniach, ale i na trhu elektronického obchodovania. Mnohoročné skúsenosti pomôžu rozširovať ponuku produktov, služieb a udržovať vysoký štandard starostlivosti o zákazníka,“ dodal Peter Zálešák, predseda predstavenstva spoločnosti Nay.

Skupiny Nay a HP Tronic sú poprednými maloobchodníkmi v oblasti spotrebnej elektroniky s viac ako 25-ročnou históriou na Slovensku a v Čechách.

Pôvodný článok:

Už v polovici minulého roka sme informovali o tom, že dvaja významní predajcovia elektroniky vyjadrili záujem o zlúčenie. Vlastníci spoločnosti HP Tronic, ktorá prevádzkuje sieť maloobchodných predajní Datart a Eta v  Slovenskej aj Českej republike, a majitelia skupiny NAY, ktorá je vlastníkom siete maloobchodných predajní NAY na Slovensku a Electro World v Českej republike, sa dohodli na základných podmienkach a princípoch budúceho zlúčenia. Ich zámerom je vytvorenie veľkej holdingovej spoločnosti.

Obe skupiny vidia v tomto spojení príležitosť ako čeliť novým výzvam na maloobchodnom trhu so spotrebnou elektronikou ako plánovaný príchod nových globálnych predajcov prostredníctvom online trhovísk alebo posilňovanie existujúcich online predajcov.

Vlastník Datartu môže získať výlučnú kontrolu nad Electro World

Táto fúzia dvoch gigantov na trhu však mala svoje úskalia a niekoľko stopiek. Zdá sa však, že tomu je definitívny koniec. Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže v susednej Českej republike totiž najnovšie „povolil svojím prvostupňovým rozhodnutím spojenie súťažiteľov, v dôsledku ktorého získa spoločnosť HP Invest a.s. výlučnú kontrolu nad súťažiteľom HP TRONIC-predajne elektro a.s. a jej prostredníctvom aj výlučnú kontrolu nad súťažiteľom NAY a.s. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť.“

Úrad uviedol, že hoci obe skupiny síce patria medzi kľúčových hráčov, ich spoločný trhový podiel nepresahuje 25 % čo je hranica, do ktorej sa usudzuje, že koncentrácia nemá za následok podstatné narušenie hospodárskej súťaže. Aktivity týchto gigantov sa najviac prekrývajú v maloobchodného predaja elektroniky, kde obidve patrí medzi významných hráčov.

Úrad dôkladne analyzoval rôzne produktové kategórie, vrátane spotrebnej elektroniky, veľkých a malých domácich spotrebičov, počítačovej techniky a telekomunikačných zariadení.

Datart

Hoci analýza ukázala, že toto spojenie v niektorých kategóriách presiahne hranicu 25 %, existuje tam ešte stále veľké množstvo konkurentov. Títo konkurenti prevádzkujú svoje vlastné predajne aj internetové obchody. Okrem toho, existuje tlak konkurencie aj zo strany internetových obchodov, ako sú Alza, Mironet, TS Bohemia alebo MALL a mnoho ďalších menších online predajcov.

Závažná hrozba sa nepreukázala

Po komplexnej analýze rôznych faktorov, ako sú obraty, šírka produktového portfólia, reklamné výdavky a počet predajní, Úrad nepreukázal vážne obavy o podstatné narušenie hospodárskej súťaže. Preto nepovažuje spojenie týchto konkurentov za závažnú hrozbu pre hospodársku súťaž, ani v maloobchodnom, ani v veľkoobchodnom segmente predaja elektroniky v Českej republike.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú