Zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti, naučiť IT zamestnancov štátnej správy a samosprávy reagovať na neustále vznikajúce nové bezpečnostné hrozby a vytvoriť im priestor na reálny tréning má národný projekt s názvom – Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti.

Vyzvanie na projekt, ktorý schválil 12. Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, dnes uverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). IT sektor tiež patrí medzi zraniteľné odvetvia ekonomiky, a to práve pre možné kybernetické útoky. Tie prichádzajú nečakane, veľmi ťažko sa odhaľujú a vedia spôsobiť miliónové škody. Od hrozby kyber útokov nie je oslobodené ani Slovensko.

Podceňovaná IT bezpečnosť

„No i napriek tomu sa na Slovensku kybernetická bezpečnosť stále považuje za pojem veľmi vzdialený, ba priam si často myslíme, že nás sa netýka,“ hovorí o svojej skúsenosti Jan Majtan, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII a dodáva: „Dnes sa už ani nezamýšľame nad tým, že každý z nás pri vstupe do zamestnania absolvuje školenie BOZP a školenie o požiarnej bezpečnosti. Nepodceňujme pri zamestnancoch verejnej správy ani školenia IT bezpečnosti.

„Naším cieľom je vytvoriť tréningový a školiaci priestor pre IT špecialistov v prostredí verejnej správy, v ktorom môžeme modelovať rôzne scenáre hrozieb a pripraviť ich do praxe“, približuje pripravovaný projekt Majtan. „Kým sa človek stane odborníkom a získa potrebné skúsenosti, trvá to roky. Táto téza platí nielen v oblasti školstva, či medicíny, ale aj v oblasti informačných technológií a pri kybernetickej bezpečnosti obzvlášť,“ dodáva na záver.

Cieľom projektu je vybudovať komplexnú platformu, vytvoriť školiaci obsah, ako aj digitálnu tréningovú arénu na realizáciu tréningov pre špecialistov na IT bezpečnosť v prostredí verejnej správy. Konkrétne pôjde o tréningovú platformu, tréningové scenáre, školiace materiály, HW a SW infraštruktúru potrebnú pre samotný tréning i vytvorenie učební.

Vybudovanie Cyber arény

Prvá fáza národného projektu „Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti“ počíta s nákladmi vo výške 13 286 463 eur s DPH a dĺžkou trvania 16 mesiacov. V rámci nej Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako žiadateľ, Národný bezpečnostný úrad ako hlavný partner a Slovenská informačná služba ako partner projektu vybudujú hardwarovú a softwarovú platformu Cyber arény, skladové priestory a repozitár, zabezpečia podporu HW a SW, časť scenárov, materiály pre lektorov a sprevádzkujú prvé učebne.

Projekt je v súlade s Národnou stratégiou pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, Koncepciou kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020 schválenou vládou SR a napĺňa legislatívne požiadavky zákona o kritickej infraštruktúre i zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Vyzvanie na prvú fázu národného projektu „Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti“ je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 11. októbra 2019.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom