UMi predstaví produkt „s poistením“ už budúci týždeň. Čo to bude?

banner-umi-super
Dnes sa za?ala ?íri? internetom zaujímavá informácia od UMi, ktorá hovorí o predstavení nového produktu „s poistením“. Táto informácia je dos? nejednozna?ná a ve?a nám o produkte nehovorí. Donúti nás v?ak aspo? zamyslie? sa nad tým, ?o by to vlastne mohlo by?.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Poistenie od spolo?nosti UMi mô?e by? podané rôznymi spôsobmi. Ni??ie sa do?ítate o zopár nápadoch, ktoré ním mô?u by?.

Klasické poistenie

Po?as pou?ívania smartfónu sa vám mô?e prihodi? mnoho nepríjemných situácií. Jednou z naj?astej?ích je ur?ite pád, ?i u? na zem, betón, do záchodu, alebo z 10. poschodia. Kým za normálnych okolností by ste museli zariadenie vymeni? a vysoli? za? plnú sumu, s poistením od UMi by tomu mohlo by? inak. Jednou z mo?ností napríklad je, ?e by ste za smartfón zaplatili len 50% ceny. Takéto poistenie by sa ur?ite zi?lo a ve?a zákazníkov by ho mo?no aj vyu?ilo.

umi poistenie-1

Odolný telefón

?al?ou mo?nos? je, ?e UMi by predstavilo odolný telefón. Vy??ie spomínané poistenie by síce malo zaru?i?, ?e zaplatíte napríklad len 50% sumy, no v ?iadnom prípade vám nezaru?í, ?e smartfón nerozbijete. Dobrým rie?ením je teda aj odolný telefón do naozaj extrémnych podmienok, pri?om u? je vy??ia pravdepodobnos?, ?e smartfón len tak ?ahko nezni?íte.

Odolný kryt

Posledný tip hovorí o dodato?nom ochrannom kryte pre „neodolné“ smartfóny. Podobný u? mal napríklad aj Samsung pri svojej S7, ktorý sa volal „Jungle Case“. K takejto my?lienke nás privádza fakt, ?e príslu?enstvo k smartfónom býva ?asto lacné a jedná sa v podstate o akési postenie zariadenia.

umi-odolny-telefon
?oho predstavenia sa nakoniec do?káme, by sme sa mali dozvedie? u? budúci tý?de?. ?o si o „poistení“ myslíte vy?

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.