Ulefone nepatrí medzi svetových výrobcov, ktorí sa zameriavajú aj na výrobu prémiových smartfónov za stovky eur. Modely tejto spolo?nosti sa vyzna?ujú najmä nízkou cenovkou, ?o nie je výnimkou ani pri smartfóne Ulefone Metal. Za skvelú cenu tak mô?e? získa? ?ikovné zariadenie ni??ej triedy. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? na prvý poh?ad doká?e Ulefone Metal upúta? potenciálneho majite?a svojim krásnym dizajnom. Kon?trukcia je celá vyrobená z hliníka, ?ím mu dodal výrobca o ?osi prémiovej?í vzh?ad ako zvyknú ma? konkurenti jeho cenovej kategórie. Model Metal je zárove? skvelou mo?nos?ou pre milovníkov kompaktných obrazoviek. A? 73,6 % prednej strany smartfónu toti? pokrýva displej s uhloprie?kou 5″ a HD rozlí?ením, ktorý po okrajoch zahnutý v 2,5D tvare.

Ulefone metalzdroj fotografie: Ulefone

Kúpi? Ulefone Metal z EU skladu za 103 ?
Z?avový kupón LCXP1534 + 2 USD z?ava po registrácii

Pre navigáciu v systéme výrobca vyu?il senzorové tla?idlá. Miesto nad displejom je obsadené sníma?om predného fotoaparátu. Ten dostal po softvérových úpravách rozlí?enie 5 MPx, s ktorým zachytí v celku vydarené snímky. Poh?ad na zadnú stranu nám odha?uje ?o?ovku hlavného fotoaparátu s rozlí?ením 13 MPx. Pri no?ných záberoch dobre poslú?i aj prisvet?ovacia LED dióda. Pod týmito prvkami sa nachádza ?al?ia dôle?itá sú?as? smartfónu, a to sníma? odtla?kov prstov. Ten si doká?e zapamäta? a? 5 rozdielnych odtla?kov.

Ulefone metalzdroj fotografie: Ulefone

Útroby modelu Ulefone Metal v sebe skrývajú procesor MTK6753 od spolo?nosti MediaTek. Skladá sa a? z ôsmich jadier, pri?om ka?dé z nich pracuje na frekvencii 1,3 GHz. Slu?ný multitasking zabezpe?uje smartfónu opera?ná pamä? RAM o ve?kosti 3 GB. Vnútorná pamä? dosahuje v modeli Metal ve?kos? 16 GB. Tá sa v?ak dá roz?íri? o dodato?ných 128 GB prostredníctvom microSD karty.


zdroj fotografie: Ulefone

Pod zadnou stenou sa tie? nachádza akumulátor s kapacitou 3050 mAh. S ním doká?e Ulefone Metal pracova? na jedno nabitie aj celý de?. V opera?nom systéme Android 6.0 Marshmallow urobil výrobca zopár svojich malých úprav. Tie sa v?ak týkajú skôr funkcií ako dizajnu systému.

Ulefone metalzdroj fotografie: Ulefone

Aj napriek svojej nízkej cene doká?e tento ?ikovný kúsok spolo?nosti Ulefone ponúknu? bohatú konektivitu. Z nej výrobca pri návrhu nevynechal ani plnú podporu LTE pripojenia, ktoré zah??a aj pásmo 800 MHz. Budúceho majite?a rozhodne tie? pote?í podpora pre DualSIM funkcionalitu. K ?al?ej výbave patrí aj bezdrôtové Wi-Fi pripojenie pre prehliadanie internetu. Bezdrôtový prenos súborov zabezpe?í Bluetooth technológia a samozrejmos?ou je aj prítomnos? GPS.

Takto uplatní? kupón aj body, ktoré získa? po registrácii v e-shope

Ulefone Metal je vcelku ?ikovným smartfónom vhodným pre menej náro?ného pou?ívate?a. Toho zláka svojou nízkou cenou iba 103 ?ktorú dosiahne? aplikovaním kupónu LCXP1534 a bodov, ktoré získa? po registrácii v obchode. Neskuto?nou výhodou je dostupnos? smartfónu v EU sklade, ?o znamená, ?e nebude? musie? plati? ?iadne colné poplatky. Jediným poplatkom bude 10 ? za expresnú dopravu.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.