Taxislu?ba Uber dostala zákaz v ?al?om meste. U? teraz ju zakázalo viac ako 40 miest po celom svete a do zoznamu práve pribudlo aj na?e susedné ve?komesto Brno.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?alobu na Uber podala spolo?nos? Lido Taxi a samotné mesto Brno. Krajský súd im nakoniec vyhovel a skon?tatoval, ?e Uber je poskytovaný v rozpore so zákonom. ?Toto rozhodnutie vítame, preto?e priná?a jasné stanovisko súdnej moci do toho, ?i Uber podniká v súlade so zákonom alebo nie.? – povedal zástupca primátora mesta, Mat?j Hollan. Pod?a neho sa u? rozhodnutie prekladá do holand?iny a za pár dní bude doru?ené vedeniu spolo?nosti Uber. Ke? sa tak stane, taxislu?ba bude musie? v Brne skon?i?. Teda iba v tom prípade, ak sa nerozhodne za?a? podnika? legálne.

zdroj fotografie: ewallpapers.eu

Pod?a slov Hollana, Brno nechce bráni? podnikaniu v meste. Ak teda Uber za?ne plni? legislatívne podmienky, na území mô?e na?alej pôsobi?. ?Súd nepovedal Uberu, ?e nesmie na na?om území podnika?. Nesmie iba podnika? nelegálne, v rozpore so zákonom. Vo chvíli, ke? bude re?pektova? existujúce zákony, nie je problém s tým, aby tu existoval.? – doplnil Hollan.

zdroj fotografie: Pexels

Uber momentálne pôsobí u? v 617 mestách po celom svete, pri?om má na krku 70 rôznych sporov. Zakázaný bol naposledy v Ríme, Kodani a najnov?ie aj v Brne. Nesmierne napätá je situácia aj u nás v Bratislave, kde na?i taxikári organizujú jeden protest za druhým. Aký má? názor na alternatívnu taxislu?bu Uber a jej praktiky ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
83%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.