Windows sa oproti konkurenčným operačným systémom vyznačuje otvorenosťou a vysokou mierou nielen kozmetických úprav. Okrem nespočetného množstva rôznych väčších programov alebo drobných aplikácií si svoj zážitok môžeš posilniť aj upravovaním registrov.

Registre vo Windowse predstavujú obrovský súhrn drobných systémových nastavení, ktoré úzko spolupracujú s operačným systémom. Najjednoduchšie k ním vieš pristupovať skrz editor registrov, do ktorého sa dostaneš jednoducho vyhľadávaním výrazu „regedit“ v rámci systému.

V editore však postupuj najideálnejšie len v rámci krokov tohto alebo iných overených návodov, keďže jednotlivé nastavenia sú, vzhľadom na ich úzke prepojenie so systémom, veľmi citlivé.

Odkazuj voľbou Upraviť v kontextovom menu na Photoshop alebo iný grafický program

Veľmi zaujímavou funkcionalitou v rámci kontextového menu skrytého za pravým klikom na myši je možnosť okamžite odkázať obrázok na grafický editor. V základe Windows pomocou voľby Upraviť odošle obrázok do Skicáru, no vedel si, že túto primárnu voľbu vieš zmeniť na Photoshop, Paint.NET alebo iný podobný program?

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\edit\command

V editore registrov navštív vyššie popísaný priečinok, kde si na pravej strane môžeš všimnúť základnú hodnotu (Default) a po dvojitom kliknutí sa otvorí okno s dvomi hodnotami. Do políčka Value data vlož vlastnú cestu k programu podľa vlastného výberu presne v takomto tvare aj s úvodzovkami: „C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.exe“ „%1“. Ako môžeš vidieť, odteraz sa u nás budú grafické súbory otvárať v programe Paint.Net, no je už na tebe, ktorý program si zvolíš.

Zbav sa otravného centra notifikácií v pravom dolnom rohu

My sme centru s notifikáciami v prostredí Windows 10 nikdy neprišiel na chuť. Dá sa ho však jednoducho zbaviť.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

V editore sa preklikaj nasledujúcou cestou a klikni pravým tlačidlom na pravú plochu kdekoľvek a vytvor novú DWORD (32-Bit) hodnotu. Tú pomenuj „DisableNotificationCenter“ bez úvodzoviek, ulož a následne ju otvor. V nej nájdeš políčko Value data, ktoré zmeň na hodnotu 1. Reštartuj počítač a centrum notifikácií už v pravom dolnom rohu nenájdeš.

Pristupuj k programom aj cez kontextové menu

Kontextové menu nachádzajúce sa za klikom pravého tlačidla myši v sebe môže skrývať viac produktívnych funkcií, ako by sa mohlo zdať. My sme si tam napríklad pridali najpoužívanejšie programy, ktoré máme dostupné len na dve kliknutia.

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell

Pri tejto ceste klikni pravým tlačidlom na posledný priečinok, čiže na priečinok shell. Vytvor nový key, ktorý pomenuj podľa programu tvojej voľby. V našom prípade sme si vytvorili Notepad, na ktorý následne klikni pravým tlačidlo a opäť vytvor nový key, tentokrát pomenovaný „command“ bez úvodzoviek.

V poli napravo vidíš hodnotu (Default), na ktorú klikni dvojklikom a objaví sa už tradičná ponuka. Hodnotu Value data zmeň na cestu do tebou požadovaného programu, ktorá v našom prípade vyzerá takto – C:\Windows\system32\notepad.exe.

Zrýchli animácie Windows menu

Zrýchlenie sa vždy hodí, a to aj v prípade, že zmena je takmer neviditeľná. Pomocou úpravy nasledujúceho registra vieš docieliť, aby sa Windows menu skryté pod ikonkou v taskbari alebo pod tlačidlom na klávesnici WIN otváralo rýchlejšie.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

V tomto prípade ide o najjednoduchšiu úpravu na zozname. Otvorí sa ti menu s obrovským počtom hodnôt, no my sa zameriame len na výraz MenuShowDelay av poli Value data zmeň hodnotu na 200 alebo menej.

Využívaš funkciu Odoslať? Zváž podobnú pomôcku aj pri kopírovaní alebo premiestňovaní súborov

Jednou z najpoužívanejších funkcionalít v kontextovom menu je rozhodne možnosť odoslať daný súbor na požadovanú lokalitu. Pomocou registrov si však podobnú iteráciu vieš nastaviť aj pre kopírovanie alebo presúvanie súborov.

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers

Pravým klikom na ContextMenuHandlers vytvor nový key, ktorý pomenuj „CopyTo“ alebo „MoveTo„, v oboch prípadoch bez úvodzoviek. V prípade kopírovovania zamier do požadovaného priečinka a dvakrát klikni na hodnotu (Default), kde sa otvorí už známa ponuka. Do políčka Value data vlož nasledujúci výraz {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} pre kopírovanie a v prípade presúvania v priečinku MoveTo zmeň (Default) hodnotu Value data na {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}.

Skrátenie času zapínania Windowsu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Na ceste vyššie už tradične vytvor nový key pri kliku pravým tlačidlom myši na priečinok Explorer. Ten pomenuj „Serialize“ bez úvodzoviek, následne klikni pravým tlačidlom na plochu napravo a vytvor DWORD (32-bit) hodnotu s názvom “StartupDelayInMSec” bez úvodzoviek. Ulož nastavenia, vojdi do tejto hodnoty a Value data zmeň na 0. Zrýchlenie pocítiš už pri najbližšom reštarte systému.

Zmeň meno registrovaného vlastníka počítača

Inštaloval ti Windows niekto alebo si sám zadal nechcené meno registrovaného vlastníka počítača? Aj túto chybu vieš napraviť cez registre veľmi jednoducho.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Nájdi výraz RegisteredOwner, dvakrát naň klikni a zmeň nechcenú hodnotu v poli Value data na novú. Nové meno registrovaného vlastníka počítača uvidíš po reštarte počítača.

Vráť späť okno pri vymazávaní súborov

Pri starších iteráciách Windowsov si bol vždy pri vymazávaní súborov bol vystavený otázke, či si si touto akciou istý.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Pri pravom kliku na položku Policies vytvor nový key a pomenuj ho Explorer. V jeho pravej časti vytvor novú DWORD (32-bit) hodnotu, pomenuj ju “ConfirmFileDelete” bez úvodzoviek a po jej uložení ju otvor. Hodnotu vo Value data zmeň na 1 a po reštarte systému už nikdy nič omylom nevymažeš.

Teraz už vieš, ako si zlepšiť zážitok v prehliadači vďaka chrome://flags, ktore sme priniesli prednedávnom a aj hlbšie úpravy v jadre Windowsu skrz registre.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP