banner-note-7
Známy tím iFixit rozobral najnov?í smartfón z dielne Samsungu. Aktuálny krá? phabletov Galaxy Note 7 ponúka nielen nekompromisný hardvér, ale aj ve?mi prémiovú kon?trukciu zo skla.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj ke? je po dizajnovej stránke sklenená kon?trukcia ve?mi prémiová, nesie so sebou aj zopár ?a?kostí. Sklo sa v prípade Galaxy Note 7 nachádza na prednej aj zadnej strane, ?ím je pravdepodobnos? po?kodenia zdvojnásobená. Pri prípadnom páde sa mô?e rozbi? nielen displej, ale aj zadná strana. Oprava je tým pádom ove?a drah?ia a náro?nej?ia. Displej sa radí medzi najdrah?ie komponenty opravy a pri zahnutom displeji to platí e?te viac. Phablet u? pre?iel aj rukami tímu iFixit, ktorý je známy rozoberaním smartfónov a následným hodnotením jeho náro?nosti. Galaxy Note 7 získal skóre 4/10, ?o ho radí medzi ?a??ie rozoberate?né zariadenia. Oproti Galaxy S7 sa v?ak jedná o zlep?enie, ke??e ten si vyslú?il skóre len 3/10.

Samsung Galaxy Note 7 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Samsung-Galaxy-Note7-Teardown-iFixit

Najvä??ím problémom je teda sklo, ke??e ?dostanie sa? do vnútra telefónu je bez jeho po?kodenia dos? ?a?ké. Na druhú stranu v?ak iFixit uvádza, ?e mnoho komponentov je modulárnych, ?i?e ?ahko vymenite?ných. Pochválili aj vymenite?nos? USB konektora, nako?ko výmena je mo?ná aj bez vybratia displeja. Napájací konektor sa radí medzi naj?astej?ie opravované komponenty a jeho ?ahká výmena je teda ve?mi vítaná. Batériu je mo?né vymeni? aj bez vybratia celej základnej dosky, ?o je ve?ké plus, no na druhej strane pod batériou sa nachádza silné lepidlo a opä? úraduje sklenená kon?trukcia.

Samsung-Galaxy-Note7-Teardown-USB-charging-port-iFixit

TIP: Samsung Galaxy Note 7 odhalil na videu svoje zranite?né miesta

iFixit dodal, ?e batéria je chránená akýmisi ?stenami?, ktoré pridávajú na ?trukturálnej integrite a potenciálnu ochranu pred vodou. Dvojitá stena sa v?ak tiahne aj po obvode rámu, ?o mô?e by? ?al?ie interné vylep?enie kon?trukcie, ke??e novinku je ve?mi ?a?ké ohnú?. Vo vnútri smartfónu nájdeme aj chladiace potrubie z medi a nadmerné mno?stvo lepidla obklopujúceho dutinu S-Penu. Na??astie, pero u? nie je mo?né vlo?i? naopak. Oproti modelu Galaxy S7 ve?a zmien nenastalo, no demontá? je u? o nie?o ?ah?ia a Note 7-ka predsa len priniesla v kon?trukcii zopár prekvapení a vylep?ení.

samsung galaxy note 7 teardown-1

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.