S rozvojom technológií sa zlep?ujú nielen zariadenia, ale aj dizajn a spracovanie webových stránok, ktoré sa od prvého spracovania zna?ne vyvinuli. Rozdiel medzi ich vtedaj?ou podobou a tou dne?nou je skuto?ne markantný, ve? presved? sa sám.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?dy ?a zaujímalo, ako vyzerali pred mnohými rokmi najpopulárnej?ie stránky internetu? My ti priná?ame preh?ad 25 webov, ktorých podoba sa od ich vzniku nesmierne zmenila. Nahliadni s nami a zisti ako vyzeral vo svojich za?iatkoch Facebook, Twitter, Amazon ?i Wikipédia. V?etky porovnania ich podôb nájde? na fotografiách ni??ie.

Amazon (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Amazon (1999)zdroj fotografie: The Way Back Machine

AOL (2017)zdroj fotografie: Screenshot

AOL (1996)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Google (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Google (1998)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Ebay (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Ebay (1995)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

BuzzFeed (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

BuzzFeed (2006)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Flickr (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Flickr (2004)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Foursquare (2017)zdroj fotografie: Screenshot

Foursquare (2009)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

The Huffington Post (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

The Huffington Post (2005)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Nenechaj si ujs?
13 preká?ok v technológiách, s ktorými sa muselo vysporiada? ka?dé die?a 90-tych rokov

Instagram (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Instagram (2011)

zdroj fotografie: Instagram

LinkedIn (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

LinkedIn (2003)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

MySpace (2017)
zdroj fotografie: Screenshot

MySpace (2004)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

The New York Times (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

The New York Times (1996)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Pinterest (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Pinterest (2010)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Reddit (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Reddit (2005)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Business Insider (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Silicon Alley Insider (dnes Business Insider) (2007)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Tumblr (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Tumblr (2007)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Twitter (2017) zdroj fotografie: Screenshot

Twitter (2001)zdroj fotografie: The Way Back Machine

Uber (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Uber (2010)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Weather.com (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Weather.com (1996)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Whitehouse.gov (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Whitehouse.gov (1996)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Wikipedia (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Wikipedia (2001)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Yahoo (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Yahoo (2000)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Yelp (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Yelp (2004)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

YouTube (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

YouTube (2005)

zdroj fotografie: The Way Back Machine

Facebook (2017)

zdroj fotografie: Screenshot

Facebook (2004)

 

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]