Drony sú síce pre mnohých stále futuristické zariadenia, av?ak majú ?oraz vä??iu základ?u fanú?ikov. Tí preferujú overenú kvalitu od spolo?nosti DJI.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vietor z predajných plachát spolo?nosti sa sna?ia zobra? aj men?í ?ínski výrobcovia, ktorí to skú?ajú rôznymi lacnej?ími alternatívami. Ve?kej ob?ube v posledných mesiacoch ?elí model DJI Mavic Pro, a to najmä v?aka kompaktným rozmerom a relatívne ?ahkému ovládaniu. Týmto smerom sa vydala aj spolo?nos? VISUO pri modeli  XS809W. Minimálne dizajnom sú si tieto dva drony nesmierne podobné, ?o rozhodne nie je na ?kodu.

dronzdroj fotografie: VISUO

Vie? ho toti? zlo?i? aj do batohu a prená?a? po?as cestovania. 6-osová gyroskopická stabilizácia umo??uje bezpe?né lietanie aj v zhor?ených podmienkach a umo??uje za?iato?níkom bezpe?né manévrovanie. V spodnej ?asti kon?trukcie je integrovaná 2 MPx kamera so záznamom HD videa a 120-stup?ovým záberom. Live prenos obrazu do tvojho smartfónu zabezpe?uje ?peciálna aplikácia ako pre Android, tak aj pre iOS a bezdrôtová WiFi konektivita.

zdroj fotografie: VISUO

Kúpi? dron VISUO XS809W

Celková doba lietania je okolo 10 minút v?aka 900 mAh batérii. Dobitie na maximálnu kapacitu potom zvládne? u? za 50 minút. V balení sa, samozrejme, nachádza aj príslu?ný ovláda?. Na ?om okrem be?ných ovládacích tla?idiel nájde? aj tla?idlo ur?ené pre funkciu automatického návratu spä? na miesto vzletu. Ak ?a riadky vy??ie dokázali zauja?, dron mô?e by? tvoj u? za výborných 44 ? pri pou?ití kupónu LCXRM7953B. Po?tovné je síce zadarmo, no mô?e sa vyskytnú? prípadná platba DPH, ktorá by predstavovala len necelých 9 ?.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.