Vo svete, kde sa technológie vyvíjajú veľmi rýchlo, sú inovácie v oblasti školstva a vzdelávania doslova nevyhnutné. Svetlým zjavom v tomto procese je aj Škola úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Košiciach. Práve tu už druhým rokom v testovacej podobe vyučujú žiakov inovatívny odbor – digitálna maľba. 

Začiatok výučby nového odboru, o ktorom informuje eTrend, spustili v Košiciach minulý rok, kedy do štúdia nastúpilo prvých deväť študentov. Vznik základov tohto projektu je však možné pripísať ešte obdobiu v roku 2006. Práve v tom čase začala dvojica pedagógov, Zsolt Lukács a Noémi Ráczová, zaraďovať do vyučovania na ŠÚV prvky grafického vývoja počítačových hier. Po prvotných úspechoch prišiel nápad na vytvorenie úplne nového moderného odboru, ktorý by pokrýval oblasť digitálnej maľby. Projekt sa napriek niektorým problémom nakoniec podarilo presadiť, a to ako súčasť aktivity pre vytváranie perspektívnejších odborov.

Zatiaľ v procese overovania

A tak je dnes digitálna maľba na ŠÚV v Košiciach vo svojom druhom roku výučby v procese takzvaného experimentálneho overovania. Po ukončení tejto fázy si budú môcť do svojej ponuky zaradiť tento odbor aj ďalšie odborné školy, zatiaľ však prebieha dolaďovanie vyučovacieho procesu. Ten je upriamený najmä na tri hlavné zložky. Ako hovorí Zsolt Lukásc, prioritou je umožniť študentom hneď po skončení školy zamestnať sa. Aj preto škola spolupracuje s rôznymi hernými štúdiami a zbierajú informácie o nárokoch a kritériách týchto potencionálnych zamestnávateľov.

Prvým zameraním štúdia je teda možnosť naučiť sa ovládať potrebný softvér a prácu na grafických tabletoch. Vo výučbe sa však nezabúda ani na ďalšie znalosti, ktoré herný dizajnér potrebuje ovládať. Ide napríklad o prvky anatómie či vedomosti z oblasti fyziky a psychológie. Treťou dôležitou oblasťou vo vyučovaní sú schopnosti pracovať v tíme, teda takzvané „soft skills“. Aj tieto znalosti si bude potencionálna práca študentov pri vývoji digitálnych hier vyžadovať.

Moderné štúdium

Podľa autorovo projektu je o nový odbor stále väčší záujem, no v záujme zachovania kvality výučby umiestnili do druhého ročníka stále relatívne malý počet 14 študentov. Odbor digitálna maľba však má v nasledujúcich rokoch perspektívu ďalej sa rozširovať a dostať sa aj do ďalších kútov Slovenska. Držíme palce.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom