Ak patrí? medzi na?ich pravidelných ?itate?ov, tak iste ve?mi dobre vie?, ?e sem-tam zab?dneme aj do oblasti gamingu. Práve hry toti?to doká?u skvelo poslú?i? pri odreagovaní od neustáleho zhonu a povinností. Okrem toho sú tie? akýmsi k?ú?om do inej dimenzie, v ktorej hrá?a prestane zaujíma? v?etko naokolo a sústredí sa len a len na herný zá?itok.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ten, samozrejme, závisí od viacerých rôznych faktorov, pri?om jedným z tých najdôle?itej?ích je nepochybne grafika. ?ím realistickej?ie toti?to hra vyzerá, tým viac sa do nej doká?eme ponori?. Napriek výraznému technologickému pokroku v?ak dne?né hry stále nevyzerajú tak, ako si mnohí z nás ?elajú. Je to spôsobené najmä tým, ?e sa svetové spolo?nosti pri vývoji hier zameriavajú na ?irokú ?kálu rôznych zariadení s rozdielnym výkonom. Inak povedané, fotorealistickú grafiku by zvládla rozchodi? len h?stka hrá?ov s výkonnej?ími ma?inami. Tí v?ak v?aka ?ikovným modérom nemusia smúti?, ?o ti najlep?ie doká?u obrázky z upravenej verzie hry Star Wars Battlefront.

V?etky z nich zachytil zhotovite? grafického módu, Martin Bergman.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Ten tvrdí, ?e takto pozmenená hra výrazne za?a?uje po?íta?ový procesor a grafickú kartu.

zdroj fotografie: Martin Bergman

V?aka tomu tie? rapídne klesá framerate, a to a? o 30-40 fps.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Nenechaj si ujs?
GTA 5 e?te nikdy nevyzeralo takto dobre! Nový mód zmenil hru na nepoznanie

Za túto dychberúcu grafiku to ale jednozna?ne stojí, nemyslí??

zdroj fotografie: Martin Bergman

Mno?stvo a kvalita detailov ?a pohltí.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Dokonca aj skaly vyzerajú fotorealisticky.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Okrem toho je dramaticky vylep?ené aj nasvietenie.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Vylep?enia bada? dokonca aj na oblakoch prachu.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Realistickej?ie v?ak nevyzerá len samotné prostredie, ale aj herné postavy. Tu je detailný poh?ad na oblek Stormtroopera.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Bergman upravil v Battlefronte takmer v?etko, pozmenil efekty, nasvietenie, grafiku a dokonca aj animácie.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Na samotnom výsledku je vidie?, ?e si dal na svojom móde poriadne zále?a?.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Pôvodná hra nemala práve najhor?iu grafiku, no tejto upravenej verzií nesiaha ani po ?lenky.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Star Wars Battlefront mô?e takto detailne vyzera? iba na PC, konzolisti si budú musie? necha? zájs? chu?.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Detailne vyzerajú aj pozostatky klonov.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Nepriatelia vyzerajú e?te nebezpe?nej?ie ako kedyko?vek predtým.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Niektoré zo snímok vyzerajú, akoby boli vytrhnuté priamo z filmu.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Nane??astie, obrázky vylep?eného Luka Skywalkera ?i Darth Vadera chýbajú.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Zatia? nie je známe kedy si bude? môc? hru s takýmto vizuálom zahra? sám, nako?ko Bergman plánuje svoj mód uvolni? a? vtedy, ke? bude stabilný.

zdroj fotografie: Martin Bergman

Dovtedy si ale mô?e? u?íva? tieto screenshoty. Aby si v?ak nebol sklamaný, prezrie? si mô?e? aj video, ktoré zachytáva Battlefront s fotorealistickou grafikou priamo v akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
88%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]