Aktualizované 27. januára 2023: Rada pre mediálne služby vydala tlačovú správu, v ktorej koriguje paniku okolo povinnosti registrovať sa v prípade, že na YouTube, Instagrame alebo TikToku zverejňuješ videá.

Rada spresňuje, že povinnosť registrovať sa majú len tí tvorcovia, ktorých videokanál má „hospodársku povahu“. To znamená tí, ktorí na svojom obsahu plánujú zarábať, napríklad monetizáciou videa reklamami na YouTube. Takáto možnosť je však na najznámejšej video platforme dostupná len kanálom s viac než 1 000 odoberateľmi a minimálne 4 000 odsledovanými hodinami divákmi za posledný rok.

Hospodárskou povahou je ale tiež kanál s úmyslom propagácie svojich platených aktivít, teda napríklad coachingu alebo iného podnikania. Navyše, všetky takéto fyzické osoby majú len oznamovaciu povinnosť, žiadny poplatok však neplatia.

„Ak ste bežný používateľ sociálnych sietí a platforiem, videá zdieľate príležitostne, majú prevažne súkromný alebo hobby charakter a nezverejňujete ich primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk, voči Rade pre mediálne služby nemáte žiadnu povinnosť,“ uvádza hovorkyňa Lucia Michelčíková.

Ak videá pridávaš len pre radosť alebo kvôli priateľom a nezarábaš na nich, žiadne povinnosti voči Rade nemáš a nič neriešiš, podobne ako tomu bolo doteraz.

Ak na platformách na zdieľanie videí zverejňujú videá s cieľom zarábať alebo propagovať sa právnické osoby, musia Radu musia požiadať o udelenie autorizácie poskytovania a zaplatiť poplatok. Na jej udelenie má Rada 90 dní.

Niektoré nejasnosti zostávajú

Kým napríklad postavenie YouTube je týmto spresnením oveľa jasnejšie. Otázkou však môže byť, do ktorej skupiny spadajú influenceri s TikTok alebo Instagram účtom. Začlenenie bude zrejme závisieť od toho, či sú fyzickými alebo právnickými osobami, prípadne či na svojich videách zarábajú – platené spolupráce by takúto charakteristiku „umiestňovania reklamy do videa“ mohli spĺňať podobne, ako monetizácia reklamami na YouTube.

„Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie teda je aj kanál na platformách YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram, OnlyFans či Twitch, ak bol zriadený alebo je poskytovaný za účelom dosahovania zisku a zároveň spĺňa ostatné uvedené podmienky,“ uvádza Rada pre mediálne služby v najčastejších otázkach.

Chaos ponecháva aj vyjadrenie RPMS, podľa ktorých je okrem zámeru zverejňovaním videí zarábať dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť (čiže má kontrolu nad usporiadaním videí v rámci svojho kanálu) a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Rada však neuvádza, či zábavné alebo vzdelávacie videá ohlasovať treba, alebo nie. Pracovníci úradu sú však otvorení konzultovať jednotlivé prípady a majiteľom takýchto kanálov či profilov poradiť.

Aktualizované 25.01.2023

Portál FonTech.sk sa v otázke nahlasovania a autorizácie audiovizuálnej mediálnej služby (AVMS) skontaktoval s Radou pre mediálne služby (RPMS). Zisťovali sme, ktorý zákon sa pri nových zmenách uplatňuje, pričom bolo ujasnené, že ide o zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách.

Podobne sa na hovorkyňu rady RPMS nakontaktoval aj Drahomír Piok, ktorý na svojom Instagrame formou príbehu zverejnil hneď niekoľko informácií od RPMS. Hovorkyňa v telefonáte s Piokom niekoľkokrát zdôraznila, že zmeny sa netýkajú bežných používateľov YouTubu či TikToku.

Sú cielené na Slovákov, ktorí videá zverejňujú s cieľom ich monetizácie a speňaženia. Taktiež bolo zdôraznené, že pre fyzické osoby nevzniká potreba autorizácie. V prípade, že ako fyzická osoba zverejňuješ videá, tak stačí nahlásenie. Rozdiel je v tom, že v prípade nahlásenia nevzniká žiadna povinnosť platiť poplatok. Ak sa ale rozhodneš svoju činnosť nenahlásiť, tak dostaneš pokutu.

V prípade, že videá zverejňuješ ako právnická osoba, tak potrebuješ autorizáciu. Tu potom platí, že na vydanie autorizácie má Rada 90 dní a bez autorizácie nesmieš publikovať žiaden obsah. „Ako majú niektoré televízie autorizáciu na to, aby mohli vysielať, tak by ste mali mať od Rady autorizáciu na to, že môžete poskytovať túto službu,“ povedala hovorkyňa RPMS v telefonáte, ktorý Piok zverejnil. Autorizácia je už spojená s poplatkom.

Chaos, ktorý nastal v súvislosti s touto zmenou zákona, sa časom upokojí. Rada má priebežne pridávať a aktualizovať pravidlá ohľadom autorizácie a nahlasovania AVMS. Všeobecne odporúčajú, aby sa s nimi skontaktoval každý, kto si nie je istý či nahlásenie, respektíve autorizáciu potrebuje. Ako povedala hovorkyňa, posudzovanie prebieha na individuálnej báze a je náročné vymedziť, kto nahlásenie nepotrebuje a kto už áno.

Pôvodný článok:

Na Slovensku koncom decembra došlo k zásadnej zmene. Každý, kto má kanál na TikToku, YouTube alebo Facebook Watch, sa mal do 31. decembra 2022 nahlásiť Rade pre mediálne služby (RPMS). Netýka sa to však len používateľov spomenutých služieb, ale každého, kto šíri audiovizuálny mediálny obsah prostredníctvom internetu. Na tému upozornil portál O médiách.

Musíš konať čo najskôr

V prípade, že si svoju povinnosť daná osoba nesplní, hrozí jej pokuta, upozorňuje RPMS v tlačovej správe. Nahlásenie po novom treba vykonať najneskôr v deň spustenia audiovizuálnej mediálnej služby (AVMS). „Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť, a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli,“ ozrejmuje povinným osobám Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Našim cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ doplnil Dorociak.

Faktom je, že splnenie povinnosti nie je vôbec náročný úkon. Tlačivo je pre fyzické aj právnické osoby dostupné na webe Rady, pričom jeho vyplnenie a odoslanie nezaberie viac než 5 minút.

Prevádzkovatelia AVMS (súčasní aj budúci) by tlačivo mali odovzdať čo najskôr, pretože RPMS má na vyjadrenie k žiadosti 90 dní. „Všetky AVSM, ktoré sme evidovali už v zoznamoch Rady pre vysielanie a retransmisiu, sme na zmenu včas upozornili listom, aby sme pomohli predísť nezákonnému konaniu. Poskytovanie AVMS bez autorizácie je totiž zakázané a regulátor zaň môže uložiť sankciu,“ vysvetlil Dorociak.

Dotknuté sú aj rádiá či webové archívy

Nový zákon prináša zmeny aj pre ďalšie formy AVMS, napríklad webové archívy televízií či sekcie spravodajských portálov s ich vlastnými reláciami. Tie mali doteraz len oznamovaciu povinnosť, ktorú si stačilo splniť v deň ich spustenia. Po novom je všetko inak a na svoju činnosť už potrebujú autorizáciu udelenú Radou pre mediálne služby.

Na obrázku je fotka obrazovky zobrazujúcej YouTube.
Unsplash/Christian Wiediger (Úprava redakcie)

To isté sa týka aj prevádzkovateľov internetových rádií. „Počas účinnosti predošlej legislatívnej úpravy sa poskytovanie výlučne zvukových záznamov prostredníctvom internetu nepovažovalo za AVMS ani vysielanie, preto nebolo spojené ani s plnením žiadnej povinnosti voči Rade,“ vysvetľuje RPMS v tlačovej správe. Platný zákon však za AVMS považuje akékoľvek programové vysielanie cez internet.

Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania,“ objasnil Dorociak. Zároveň dodal, že dotknuté subjekty musia nevyhnutne mať autorizáciu najneskôr do 30. júna 2023.

Spomenutý bol aj simulcasting, ktorým sa rozumie online vysielanie televízie. Príkladom môže byť online vysielanie RTVS, ktorá však zároveň ten istý obsah vysiela aj cez svoj „klasický“ televízny kanál. V prípade simulcastingu stačí doložka iného verejného prenosu.

RPMS odoslali listy zhruba 160 subjektom, ktorým zmenou zákona vznikla povinnosť požiadať o autorizáciu. „Ak by si túto povinnosť nesplnili, o oprávnenie vysielať by prišli,“ upozornil Dorociak. „Všetky dotknuté subjekty sme pri tejto príležitosti zároveň upozornili aj na novú povinnosť zapísať sa v registri partnerov verejného sektora,“ uzavrel.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP