Výrazné navýšenie hranice výkonu malých fotovoltických zdrojov z aktuálnych desať kilowattov (kW) na 50 kW po vzore Českej republiky môže predstavovať neprimeranú záťaž na elektrizačnú sústavu. Malé obnoviteľné zdroje energie (OZE) s výkonom do 10 kW totiž nepodliehajú niektorým povoľovacím konaniam, upozornil Martin Sliva zo start-upu Fuergy v reakcii na výzvu Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie (APOZE) na zvýšenie limitu pre pripájanie malej fotovoltiky.

„V princípe pozitívne hodnotíme snahu zjednodušiť legislatívny proces pripájania fotovoltických elektrární. A to tak pre samovýrobcov z radu domácností, ako aj firiem,“ uviedol Sliva. K nárastu výroby z OZE však podľa neho treba pristupovať koncepčne. „Pri ich integrácii je potrebné myslieť aj na riešenia, ako sa v reálnom čase vysporiadať s prebytkami elektriny bez toho, aby sa zhoršila stabilita elektrizačnej sústavy,“ dodal.

Jedným z riešení je kombinovať fotovoltiku s batériovými úložiskami. Týmto spôsobom bude možné zapájať OZE rýchlejšie, stabilnejšie a v omnoho väčších objemoch, čo zároveň pomôže Slovensku plniť záväzok zvýšiť výrobu elektriny z OZE do roku 2030. Zároveň bude sústava oveľa flexibilnejšia, jej regulácia decentralizovanejšia a pripravenejšia na výkyvy vo výrobe alebo spotrebe elektrickej energie.

Aktuálne sú podľa údajov Slovenskej batériovej aliancie na Slovensku v súčasnosti nainštalované batérie s kapacitou/výkonom 27,5 megawatthodín/megawatt (MW). Ide však najmä o veľké batériové úložiská priemyselných a energetických podnikov. Potreby Slovenska budú z dlhodobého hľadiska podstatne vyššie. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v najnovšej publikácii Hodnotenie zdrojov primeranosti ES SR ráta s nárastom inštalovaného výkonu batériových úložísk do roku 2040 až na úroveň takmer 700 MW, pričom už do roku 2030 by to malo byť okolo 250 MW.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú