Vibrujúce náramky môžu pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím vyhýbať sa prekážkam, na ktoré môžu naraziť pri bežných aktivitách. Naznačujú to závery štúdie publikovanej vo štvrtok vo vedeckom časopise Jama Ophthalmology, píše denník The Guardian.

Výskumníci v USA vyvinuli novú technologickú pomôcku pozostávajúcu z kamery pripevnenej na hrudi jednotlivca – ktorá je prepojená s počítačovou jednotkou schopnou získavať a vyhodnocovať informácie zo zaznamenaného obrazu – a párom vibrujúcich náramkov.

Keď tento systém zaznamená prekážku, do ktorej by mohol nevidiaci naraziť, náramok umiestnený na pravej alebo ľavej ruke začne vibrovať podľa toho, na ktorej strane sa prekážka nachádza. Ak sa daný predmet nachádza priamo pred nevidiacim, vibrovať začnú oba náramky.

Výskumníci však zdôrazňujú, že táto pomôcka nemá nahradiť slepecké palice či vodiacich psov, ale poskytnúť skôr nevidiacim ďalšie výhody, ako napríklad pomôcť im vyhýbať sa prekážkam umiestneným nad úrovňou terénu.

V predmetnej štúdii výskumníci sledovali chôdzu 31 čiastočne vidiacich a nevidiacich dobrovoľníkov, ktorí na sebe mali pripevnenú kameru a na rukách nosili vibrujúce náramky. Každý z dobrovoľníkov používal toto zariadenie štyri týždne spolu so slepeckou palicou, či vodiacim psom.

Počas tohto obdobia náramky – bez toho, aby o tom dobrovoľníci vedeli – prechádzali z aktívneho do neaktívneho režimu. Odborníci následne analyzovali získané dáta v snahe zistiť, či jednotlivec narážal častejšie na prekážky rozpoznané počítačom keď boli náramky aktívne, alebo keď boli naopak neaktívne.

Zo štúdie vyplýva, že množstvo kolízií s prekážkami bolo o 37 percent nižšie v prípade, keď boli náramky v aktívnom režime, pričom pri vyhodnocovaní týchto údajov vedci zohľadnili viacero faktorov vrátane úrovne, akou boli jednotlivci schopní prijímať zrakové vnemy.

Vo svojej spätnej väzbe dobrovoľníci uvádzali, že zariadenie bolo užitočné pri chôdzi v obchodoch – upozorňovalo ich na regály, vyčnievajúce predmety a varovalo ich aj pred blížiacimi sa chodcami, či visiacimi konármi,“ uviedol jeden z autorov štúdie Shrinivas Pundlik. Vedci však zároveň pripúšťajú, že zariadenie má aj svoje nedostatky, keďže napríklad nemusí rozpoznať všetky prípadné prekážky.

Zdroj: TASR, The Guardian

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP