BRATISLAVA 21. mája (SITA) – Až 155 druhov cievnatých rastlín patrí na Slovensku medzi kriticky ohrozené. To znamená, že ak nebudú prijaté účinné opatrenia na ich záchranu, hrozí im v najbližších rokoch vyhynutie. Vyplýva to z trendov vývoja biodiverzity, ktorý sledujú botanici z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV). V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Ohrozenosť rastlín má podľa botanikov stúpajúcu tendenciu. „Napríklad v roku 1993 bolo u nás vyhynutých alebo pravdepodobne vyhynutých 31 druhov, v roku 2001 to bolo 74 druhov a v roku 2015 už 83 druhov cievnatých rastlín,“ tvrdí Pavol Mereďa z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Dodáva, že na Slovensku výrazne ubúdajú vodou ovplyvňované lesné a nelesné biotopy, teda rašeliniská či lužné lesy, ale aj rastliny na pieskových, suchých a teplých stráňach.

Biodiverzitu na území Slovenska zohľadňuje zoznam chránených druhov z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorú vypracovali v apríli 2021. „Do tohto zoznamu bolo zaradené rekordné množstvo – viac ako 2100 druhov organizmov, z toho 89 húb, 44 lišajníkov, 220 machorastov, 796 cievnatých rastlín a viac ako 960 živočíchov. Aj táto štatistika vypovedá o tom, akou mierou je ohrozená biodiverzita Slovenska,“ konštatujú botanici SAV.

Medzi najčastejšie príčiny ohrozenosti a zániku rastlinstva na Slovensku patrí aj vytláčanie pôvodných druhov nepôvodnými, najmä inváznymi druhmi. Nepôvodné druhy tvoria na Slovensku až 24 percent rastlín a ich počet sa každý rok zvyšuje. Tieto rastliny tak postupne zaberajú obrovské plochy, ktoré predtým osídľovali domáce druhy. „Biologické invázie, teda intenzívne šírenie nepôvodných organizmov prirodzenými, ale najmä antropicky podmienenými cestami na nové územia, predstavujú v súčasnosti po priamom ničení biotopov druhú najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu,“ zhodujú sa odborníci zo SAV.

Vedci z CBRB SAV pozývajú všetkých záujemcov k mapovaniu výskytu bežných, ale aj vzácnych alebo nepôvodných druhov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej rozmanitosti pripravili v rámci celosvetovej platformy iNaturalist špeciálny projekt, v ktorom môžu účastníci pridávať svoje pozorovania akýchkoľvek organizmov. Záujemcovia sa do projektu môžu zapojiť prostredníctvom linku: https://www.inaturalist.org/projects/medzinarodny-den-biologickej-diverzity-2021.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom