Spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, a. s., pripravuje výstavbu fotovoltickej elektrárne. Tá by mala vzniknúť na území priemyselného parku Štúrovo a na susediacich plochách ornej pôdy.

Spoločnosť za týmto účelom plánuje využiť plochu rekultivovanej skládky priemyselného odpadu, nezastavané plochy v areáli priemyselného parku v okolí objektu čerpacej stanice a plochy ornej pôdy západne od areálu priemyselného parku, informoval investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Zámerom navrhovateľa je výstavba fotovoltickej elektrárne s výkonom 15 megawattov. Systém pozostáva zo súboru fotovoltických panelov. Výkon bude pripojený do miestnej distribučnej siete Priemyselného parku Štúrovo a následne cez jestvujúce odovzdávacie miesto do distribučnej siete Západoslovenskej distribučnej, a. s. Výstavbu plánuje investor rozbehnúť na jeseň tohto roka, trvať by mala dva roky. Predpokladané celkové náklady na realizáciu činnosti sú vyčíslené na 15 miliónov eur.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú