V prvom mesiaci prevádzky vykazuje Elektronický systém katastra nehnuteľností stabilitu. Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) zabezpečujú podávanie návrhov, námietok a žiadostí, informovanie o stave dokumentu a procesu a poskytujú podklady pre komunikáciu s občanmi a ďalšími úradmi.

 Tridsať elektronických služieb, ktoré boli od februára 2019 v overovacej prevádzke, spolu štyridsaťpäť služieb je takto plne integrovaných do architektúry e-Governmentu a využívajú ich vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie, ako aj notárska komora. Všetky služby sú zároveň použiteľné na právne úkony.

Elektronické služby sú dostupné online 24 hodín, pričom zmeny v katastri sa dejú každých 9 sekúnd a sú aktualizované do 24 hodín. Rollout projektu ESKN sa realizoval v priebehu októbra a novembra postupne zo západného Slovenska na východné v závislosti od veľkosti jednotlivých katastrálnych pracovísk okresných úradov, pričom v poslednej fáze bol uvedený v krajských mestách. V systéme, ktorý bol v testovacej  prevádzke od roku 2017, sa ladili chybové hlásenia a postupne sa pripájali používatelia, čiže katastrálne pracoviská.

„Ako podporný nástroj k spusteniu služieb prevádzkuje Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR od začiatku októbra call centrum, ktoré nasmeruje občanov na správne vyplnenie formulárov cez elektronické rozhranie. Naša skúsenosť je však taká, že občania volajú najmä pre právne otázky,“ hovorí Pavel Hajdin z úradu.

V súvislosti s oneskorením dodania projektu vyplýva zo zmluvy sankcia z omeškania, takže ÚGKK SR postupoval v zmysle zmluvy o dielo a uplatnil sankciu vo výške 1.122.021 eur. Na posune dodávok sa podieľali aj doplnenia a zmeny na základe legislatívnych zmien. Súčasne sa preukázala nutnosť implementácie väčšieho rozsahu nástrojov, ktoré zabezpečujú prácu so vstupnými údajmi a ich rôznymi kombináciami.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom