Kapitola Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) bude mať v roku 2020 k dispozícii celkové výdavky vo výške 35,5 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 viac o 25,1 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.
Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 6,5 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 2,92 milióna eur.

V limite osobných výdavkov je premietnutý dopočet 10 % valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 a 10 % valorizácie na rok 2020. K nárastu dochádza aj v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, delimitácie oblasti regionálneho rozvoja z kapitoly Úradu vlády SR a v dôsledku zabezpečenia novej legislatívy.
Vo výdavkoch na tovary a služby na rok 2020 v sume 8,84 milióna eur je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 4,71 milióna eur, najmä v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, uskutočnenej delimitácie agendy regionálneho rozvoja a premietnutia vplyvu novoprijatej legislatívy.

Bežné transfery na rok 2020, rozpočtované v sume 19,5 milióna eur, medziročne rastú o 19,2 milióna eur. Tento nárast je spôsobený novou agendou, ako aj presunom kompetencií a prislúchajúcich prostriedkov z kapitoly Úradu vlády SR.
Najväčší podiel na náraste má delimitácia príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)

Kapitálové výdavky sú na rok 2020 rozpočtované na úrovni 701.000 eur a medziročne klesajú o 1,74 milióna eur. Pokles je spôsobený jednorazovými výdavkami na informačné systémy v roku 2019, ktoré sa do ďalších rokov nepremietli. Kapitálové výdavky budú použité na informačné systémy, ktoré kapitola spravuje.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom