Novela zákona o elektronických komunikáciách v súvislosti s koronavírusom prešla do druhého čítania. Rozhodli o tom poslanci na piatkovom rokovaní parlamentu, o uvedenom návrhu rokujú v skrátenom konaní na aktuálnej schôdzi.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) bude môcť žiadať od telekomunikačných operátorov do 24 hodín údaje o účastníkoch. Malo by to umožniť rýchlu a efektívnu identifikáciu potenciálnych nositeľov nákazy koronavírusu. Zmeny majú zároveň zabezpečiť kontrolu dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nákazy poskytnutím dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemickej situácie.

Import ochorenia COVID-19 zo zahraničia je podľa ministerstva dopravy a výstavby jedným z hlavných rizík šírenia koronavírusu. Počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou majú telekomunikační operátori na odôvodnenú žiadosť ÚVZ poskytnúť do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia.

A to telefónne číslo na ochranu osôb pred hroziacim šírením prenosného ochorenia alebo na prijímanie opatrení pri ohrození života a zdravia. Ak uplynutie lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, operátori majú poskytnúť údaje najbližší pracovný deň.

Úrad bude môcť tieto údaje získavať len na zabránenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo karantény osoby, ak je nariadená, alebo na epidemiologické dohľadávanie kontaktov osôb prichádzajúcich z rizikových krajín.

Úrad po prijatí opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov bude môcť spracované údaje zbierať, spracúvať a uchovávať po nevyhnutný čas, najdlhšie 60 dní od ich poskytnutia.

Zdroj: SITA 

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú