Ochranu záujmov koncových užívateľov, rozvoj nových internetových sietí a zabezpečenie prístupu občanov a podnikateľov k vysokokapacitným sieťam za primeranú cenu prináša návrh zákona o elektronických komunikáciách z dielne rezortu dopravy.

Legislatívny návrh, ktorý je na medzirezortnom pripomienkovom konaní, má zabezpečiť aj spravodlivú hospodársku súťaž, inovácie, efektívne využívanie frekvenčného spektra, predvídateľné regulačné prístupy a uplatňovanie spoločných pravidiel v rámci Európskej únie a predvídateľných regulačných prístupov.

Podľa návrhu podniky poskytujúce službu ukončovania volaní v pevnej alebo v mobilnej sieti budú povinné zabezpečiť, aby ceny, ktoré účtujú za ukončovanie volaní vo svojej sieti, neprekročili celoeurópsku jednotnú maximálnu výšku poplatku stanovenú osobitným predpisom.

Návrh zákona by mal od 1. decembra 2021 predovšetkým transponovať do právneho slovenského poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2018, ktorou sa ustanovil Európsky kódex elektronických komunikácií.

Návrh zákona teda reaguje na vývoj a zmeny na trhu elektronických komunikácií vyvolané zavádzaním a používaním nových technológií, nárastom dopytu po online službách a potrebou rozšírenia pripojenia k vysokorýchlostnému internetu pre čo najväčší okruh užívateľov.

Podľa ministerstva dopravy návrh zákona vytvára predpoklady pre rozvoj hospodárskej súťaže prostredníctvom efektívnej miery investovania do novej a existujúcej infraštruktúry. Cieľom je aj dosiahnutie účinnej hospodárskej súťaže v maloobchodných službách.

„Efektívna úroveň hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre predstavuje taký rozsah paralelne existujúcej infraštruktúry, ktorá umožní investorom dosahovať primeranú návratnosť investícií, vychádzajúcu z odôvodnených očakávaní vývoja trhových podielov,“ zdôrazňuje rezort dopravy.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom