Prevádzkovatelia digitálnych platforiem by mali od začiatku budúceho roka poskytovať štátu informácie o predávajúcich. Tieto údaje sa budú zdieľať s ostatnými štátmi EÚ. Vyplýva to z návrhu novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania. Úprava vychádza zo smernice Rady EÚ z marca minulého roka.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšenie daňovej transparentnosti a zlepšenie fungovania existujúcich nástrojov administratívnej spolupráce,“ uviedol rezort financií v dôvodovej správe k predloženému materiálu. Zámerom smernice podľa rezortu nie je pokryť iba cezhraničné využívanie platforiem, ale získať informácie aj o domácich predávajúcich cez domáce platformy.

Na zabezpečenie automatickej výmeny informácií by sa mala zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľov platforiem zbierať a poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie o predávajúcich, ktorí aktívne predávajú tovary a poskytujú služby prostredníctvom platforiem. Ide o platformy ponúkajúce predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov a nehnuteľného majetku, ako aj poskytovanie rôznych služieb, napríklad ubytovacie, dopravné, stravovacie či iné.

Vymedzené pravidlá platia nielen v rámci EÚ, ale obdobné pravidlá boli podľa MF schválené aj na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Návrh zákona obsahuje aj spresnenia týkajúce sa existujúcich ustanovení smernice ohľadom výmeny informácií na žiadosť, skupinových žiadostí, ako aj zavedenie inštitútu spoločných kontrol.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú