Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) a OKTE, a. s., potvrdili termín rozšírenia jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou (Single Intraday Coupling – SIDC) v rámci štvrtej vlny 28. novembra pre prvý deň dodávky 29. novembra tohto roka. V súčasnosti je do prevádzky SIDC zapojených 22 krajín Európskej únie a Nórsko.

Prepojením vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci štvrtej vlny sa rozšíri priebežné vnútrodenné cezhraničné obchodovanie s elektrinou o Slovensko a Grécko. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa spoločnosti SEPS Sandra Čičová Kotzigová.

“Tento krok je dôležitý z hľadiska zvyšovania likvidity a prepojenosti jednotného európskeho vnútrodenného trhu s elektrinou. Centrálne riešenie umožňuje párovať objednávky zadané účastníkmi trhu v jednej krajine s objednávkami zadanými účastníkmi trhu v ktorejkoľvek inej prepojenej krajine, ak existuje dostupná cezhraničná kapacita pre prenos elektriny medzi dotknutými ponukovými oblasťami,” vysvetlil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.

Riešenie SIDC podporuje implicitné priebežné obchodovanie a ďalej aj explicitné cezhraničné obchodovanie a je plne v súlade s cieľovým modelom EÚ pre integrovaný vnútrodenný trh s elektrinou. Celoeurópske prepojenie vnútrodenných trhov je kľúčovým prvkom pre dokončenie európskeho vnútorného trhu s energiami.

S rastúcim podielom intermitentných zdrojov v európskom výrobnom mixe je prepojenie vnútrodenných trhov cezhraničným obchodovaním dôležitým nástrojom pre účastníkov trhu a v konečnom dôsledku aj prevádzkovateľov prenosových sústav na efektívne udržiavanie výkonovej rovnováhy v rámci prepojeného energetického systému.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú