Na vedu, výskum a inovácie by malo z plánu obnovy smerovať celkovo 739 miliónov eur. Z tejto sumy má ísť na efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky 633 miliónov eur a 106 miliónov eur na lákanie a udržanie talentov. Vyplýva to z plánu obnovy, ktorý v stredu schválila vláda.

V rámci efektívnejšieho riadenia a posilnenia financovania vedy, výskumu a inovácií sú naplánované dve veľké reformy, a to profesionalizácia a centrálne riadenie, hodnotenie a podpora v oblasti vedy, výskumu a investícií a reforma verejných výskumných inštitúcií. Na podporu medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európskeho inovačného a technologického inštitútu by malo smerovať 47 miliónov eur.

Najvyššia suma v rámci tohto komponentu – 213 miliónov eur – je plánovaná na výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky. Ďalších 179 miliónov eur má ísť na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja. Výchova, získavanie a udržanie excelentných výskumníkov a inovátorov má byť podporená sumou 143 miliónov eur.

Balík financií má smerovať aj na IT podporu jednotného grantového systému výskumu a vývoja (sedem miliónov eur) a na finančné nástroje na podporu inovácií (43 miliónov eur). Na udržanie a lákanie talentov má smerovať 106 miliónov eur.

Medzi reformy v tomto komponente patrí zjednodušenie získavania povolenia na pobyt pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín či zjednodušenie uznávania dokladov o vzdelávaní. V rámci tohto komponentu má smerovať 78 miliónov eur na štipendiá pre najlepších domácich a zahraničných študentov a odmeny pre vysoké školy, ktoré ich získajú.

Na internacionalizáciu v akademickom prostredí má z plánu obnovy ísť 19 miliónov eur, na posilnenie vzťahov so Slovákmi v zahraničí a na podporu občianskych iniciatív dva milióny eur. Podpora a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku má získať osem miliónov eur.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom