Ministerstvo obrany SR (MO SR) poslalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý umožní príslušníkom Ozbrojených síl SR (OS SR), ako aj vojenskej polícií oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla za použitia technického prostriedku určeného na tento účel alebo vojenskej zbrane. Dôvodom návrhu je na nárast počtu nepovolených preletov bezpilotných lietadiel cez vzdušný priestor nad viacerými vojenskými objektmi, uviedlo ministerstvo obrany.

Ako uvádza MO SR, platná právna úprava momentálne nevytvára podmienky na zabezpečenie ochrany pred nežiaducou činnosťou bezpilotného lietadla v rozsahu, v akom je to potrebné s ohľadom na aktuálne zmeny v bezpečnostnej situácii, ktoré nastali v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Oprávnenie použiť donucovacie prostriedky a vojenskú zbraň na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla sa preto má profesionálnym vojakom poskytnúť predovšetkým s cieľom čeliť existujúcim bezpečnostným rizikám.

Návrh má dať vojenskému policajtovi kvalitatívne rovnaké oprávnenia, akými má disponovať profesionálny vojak, a to v záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotných lietadiel, poskytovanej tak Vojenskou políciou, ako aj ozbrojenými silami Slovenskej republiky.

„S cieľom odradiť potenciálnych priestupcov od páchania priestupkov, ktoré predstavujú značnú hrozbu pre obranu a bezpečnosť štátu, a sprísnenia sankčného postihu za ich spáchanie, sa navrhuje doplnenie možnosti uloženia pokuty v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur,“ dodalo MO SR.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP