Slovenská pošta upozorňuje klientov, že v dôsledku nedostupnosti technických zariadení (serverov) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súčasnosti nie je možné na poštách poskytovať elektronické služby štátu (výpis z OR, výpis z LV, výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, kópiu z katastrálnej mapy, osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou, zaručená konverzia).

Keďže technický problém je na strane MIRRI, Slovenská pošta nedokáže odhadnúť, dokedy bude výpadok služieb trvať. O zmene budeme klientov okamžite informovať. Slovenská pošta ďakuje za pochopenie.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú