Elektráreň pri Badíne za deväť rokov svojej prevádzky vyprodukovala už takmer 480 tisíc megawatthodín elektriny. Zároveň spracovala necelých 254 tisíc ton rôzneho biologicky rozložiteľného odpadu. Ako informovala spoločnosť Ecostart, ktorá badínsku elektráreň prevádzkuje, za minulý rok elektráreň vyrobila 55 tisíc megawatthodín elektrickej energie a spracovala 26 tisíc ton biologického odpadu.

Výroba v elektrárni v banskobystrickom okrese funguje ekologicky nezávadným procesom, keď biologicky rozložiteľné suroviny, výrobky alebo produkty a biomasu z okolia aeróbnou fermentáciou mení na certifikované biopalivo. Práve z neho potom vyprodukuje elektrickú energiu. Manažment elektrárne pozitívne hodnotí najmä schopnosť elektrárne stabilne dodávať do siete zelenú elektrinu. Čo sa týka budúcnosti ďalších podobných projektov na Slovensku, výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je podľa manažmentu trend, ktorý sa zavádza v celej Európskej únii. Vzhľadom na túto skutočnosť sú presvedčení, že podobných projektov bude pribúdať.

Spoločnosť Ecostart je prevádzkovateľom prvej slovenskej elektrárne na výrobu zelenej elektrickej energie z fermentovanej zmesi, pričom projekt spočíva najmä v zhodnocovaní odvodnených stabilizovaných čistiarenských kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd. Elektráreň je v prevádzke nepretržite od februára 2012 a celý objem výroby elektrickej energie je dodávaný priamo do regionálnej distribučnej sústavy.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú