V indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021 sa Slovensko umiestnilo na 22. mieste spomedzi 27 členských štátov Európskej únie (EÚ). Výsledky zverejnila v piatok Európska komisia. Krajina zostáva na rovnakej pozícii ako v roku 2020. Slovensko sa nachádza tesne pod priemerom EÚ alebo okolo neho v rámci ukazovateľov v oblasti ľudského kapitálu.

Viac ako polovica Slovákov má aspoň základné digitálne zručnosti a niečo viac ako štvrtina má nadpriemerné digitálne zručnosti v porovnaní s priemerom EÚ, kde sú tieto hodnoty na úrovni 56 % a 31 %. Počet podnikov poskytujúcich odbornú prípravu v oblasti IKT v roku 2020 bol 16 %, čo je o štyri percentuálne body menej ako priemer EÚ vo výške 20 %. Podiel špecialistov v oblasti IKT na celkovej zamestnanosti takisto vzrástol a takmer dosiahol priemer EÚ.

Na Slovensku sa stabilne zvyšovalo celkové využívanie pevného širokopásmového pripojenia zo 72 % v roku 2019 na 78 % v roku 2020. Slovensko výrazne zlepšilo zavádzanie superrýchleho internetu a pokročilo v pokrytí sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pričom dokončená aukcia 5G zlepšila skóre v pripravenosti 5G.

DESI

Malí a strední podnikatelia majú v 52 % aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity, čo je pod priemernou hodnotou EÚ, ktorá je 60 %. Aspoň dve technológie umelej inteligencie (AI) využívalo v roku 2020 15 % podnikov v porovnaní s 25 % v EÚ. Počet podnikov využívajúcich elektronické faktúry je 16 %, čo je výrazne pod priemerom EÚ v hodnote 32 %. Väčšina ukazovateľov pre oblasť digitálnych verejných služieb je nižšia ako priemer EÚ s výnimkou 68 % podielu používateľov elektronickej verejnej správy v roku 2020 v porovnaní so 64 % v EÚ.

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti monitoruje celkový digitálny výkon Európy a sleduje pokrok krajín EÚ v súvislosti s ich digitálnou konkurencieschopnosťou. Tento rok DESI ukazuje pokrok vo všetkých členských štátoch v oblasti ľudského kapitálu, širokopásmovej pripojiteľnosti, integrácie digitálnych technológií v podnikoch a digitálnych verejných služieb.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú