Slovenská akadémia vied (SAV) opätovne ocenila svojich špičkových vedeckých pracovníkov. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo v pondelok v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach, zdôraznilo vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci a v popularizácii vedy. TASR o tom informoval Martin Bystriansky z referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

V kategórii výsledkov vedeckovýskumnej práce za rok 2022 získal ocenenie Daniel Kupka a kolektív z Ústavu geotechniky SAV za prípravu a vypracovanie metodiky a technológie čistenia podzemných a banských vôd v lokalitách Bratislava-Vrakuňa a Nižná Slaná.

Taktiež v tejto kategórii ocenili Máriu Omastovú a jej kolektív z Ústavu polymérov SAV za ich interdisciplinárny výskum nanomateriálov a polymérnych kompozitov a nanokompozitov.

Oľga Malkin z Ústavu anorganickej chémie SAV získala cenu za svoju prácu s názvom Ako rozlíšiť medzi väzbovými a neväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie: Všeobecné prístupy aplikované na komplexné JPP a JPSe skalárne dráhy.

Branislav Šprocha z Centra spoločenských a psychologických vied SAV bol ocenený za súbor prác týkajúcich sa transformačného procesu rodinného a reprodukčného správania obyvateľstva Slovenska po roku 1989.

Ceny za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy získali kolektívy moderátorov popularizačného formátu Vedecký podcast SAV v zložení Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Klara Kohoutová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Soňa Gyárfáš Lutherová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Peter Boháč z Ústavu anorganickej chémie SAV.

Peter Gömöry z Astronomického ústavu SAV bol ocenený za jeho komplexný prínos k prezentácii paneurópskeho projektu Európskeho slnečného ďalekohľadu na Slovensku a ďalších popularizačných aktivít. Tento rok bola cena za popularizáciu vedy v mediálnej obci udelená Soni Gyarfašovej za prispievanie k popularizácii slovenskej historickej vedy a ostatných spoločenských vied v RTVS.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú