Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) očakáva v budúcom roku pokles regulovaných cien energií, no finálne ceny pre odberateľov budú podľa úradu aj tak závisieť od vládnych opatrení.

ÚRSO upozornil, že ceny klesnú oproti aktuálnym regulovaným cenám. Domácnosti a ďalší odberatelia energií však platia v súčasnosti ceny energií, ktoré sú výsledkom cenových stropov a kompenzácií prijatých vládou SR.

Predseda ÚRSO Andrej Juris pripomenul, že koncové ceny energií sú v súčasnosti zafixované zhruba na úrovni roka 2022. „Úrad preto už od júla upozorňuje, že výsledný efekt na peňaženky odberateľov v roku 2024 bude závisieť v prvom rade od toho, s akými opatreniami príde vláda SR,“ uviedol Juris.

Okrem dodávky lacnej elektriny zo Slovenských elektrární (SE) pre domácnosti na rok 2024, kde však chýba vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva (MH) SR vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) pre dodávateľov elektriny, nie sú úradu známe žiadne ďalšie podrobnosti o pripravovaných vládnych opatreniach na ochranu odberateľov energií na rok 2024.

Úrad predbežne odhadol, že regulované ceny elektriny a plynu pre domácnosti by mali v roku 2024 klesnúť, keďže sa znížili ceny elektriny a plynu na komoditných trhoch. Presné údaje budú známe po ukončení cenových konaní v závere tohto roka.

Štát síce podpísal zmluvu o dodávke lacnej elektriny so Slovenskými elektrárňami na rok 2024, stále však chýba vydanie rezortu hospodárstva, ktoré by uložilo povinnosť dodávateľom, aby zohľadnili túto cenu vo svojich cenových návrhoch. Zároveň úrad neeviduje žiadne konkrétne návrhy MH SR v oblasti zastropovania cien plynu alebo tepla pre ochranu odberateľov plynu alebo tepla, či už domácností, alebo firiem a inštitúcií.

„Upozorňujeme, že rozhodnutie MH SR vo VHZ je nevyhnutný predpoklad pre zohľadnenie lacnej elektriny zo SE v cenách pre domácnosti. Dodávatelia majú povinnosť predkladať cenové návrhy do 31. októbra, čo je približne o dva týždne. Úrad následne neodkladne začne cenové konania na vydanie príslušných cenových rozhodnutí na rok 2024, čo umožní stabilizáciu ceny dodávky elektriny pre domácnosti aj v roku 2024. Avšak bez včasného vydania rozhodnutia MH SR vo VHZ môžu dodávatelia elektriny čeliť nedostatku času pri príprave cenových návrhov, čo môže ohroziť implementáciu nevyhnutných cenových konaní a rozhodnutí na rok 2024,“ dodal šéf ÚRSO.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú