Mesto Prievidza má záujem rozšíriť spôsobilosti samosprávy v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Implementáciou projektu chce zabezpečiť čo najvyšší súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti, na aktivity bude žiadať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 162 000 eur.

„Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík mesta, spolu so zavedením politík pre Business Continuity Management a obstaraním služieb Security Operation Centre,“ uviedol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.

Projekt podľa neho počíta s analýzou procesov, nákupom techniky, implementáciou a testovaním služieb. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 171 569,80 eura, NFP bude mesto žiadať vo výške 162 991,31 eura.

Samospráva zároveň plánuje posilniť administratívne kapacity pre realizáciu aktivít integrovanej územnej stratégie v rámci Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Prievidza – Nováky v budúcom programovom období. UMR Prievidza – Nováky tvoria mestá Prievidza, Nováky, Bojnice a obec Koš. Samosprávy v súčasnosti nedisponujú žiadnymi odbornými kapacitami, ktoré by odborne, administratívne a vecne zastrešovali dotknuté územie. Prostredníctvom projektu chce prievidzská radnica financovať mzdové výdavky na odborného zamestnanca.

Celkové oprávnené výdavky predstavujú 30 812,47 eura, NFP bude samospráva žiadať vo výške 29 271,85 eura. Podanie žiadostí o mimorozpočtové zdroje odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom júna.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP