Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík považuje odvolanie Miroslava Fikara z funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) za vnútornú záležitosť univerzity. Ako uviedol v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SAV Monika Tináková, rešpektuje autonómnosť a samosprávnosť vysokých škôl a ich riadne zvolených orgánov.

„Na druhej strane, vplyv rozhodnutia Akademického senátu STU na vonkajšie prostredie sa však zanedbať nedá. A aj preto by som chcel reagovať na argumenty, ktoré boli dôvodom na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Poznám profesora Fikara ako vynikajúceho vedeckého pracovníka s manažérskymi schopnosťami. Vždy zastával záujmy STU a ako človek s víziou rozmýšľal nad zlepšením postavenia STU nielen doma, ale aj vo svete,” ozrejmil Šajgalík.

Ak je takto postavená vízia hlavným argumentom odvolania, tak mu predseda SAV nerozumie. Argumenty Miroslava Fikara v jeho príhovore boli podľa Šajgalíka dosť vážne na vyvolanie serióznej diskusie „a do istej miery aj vzniku pochybností o správnosti následného kroku Akademického senátu STU”.

Akademický senát STU na svojom rokovaní 26. októbra schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara z funkcie. Tento návrh bude postúpený ministrovi školstva, ktorý ho ďalej podstúpi prezidentke SR, keďže odvolávať a menovať rektorov patrí do jej kompetencií. Pri hlasovaní bolo 42 platných hlasov. Za návrh na odvolanie Fikara hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja.

Medzi dôvodmi na odvolanie rektora bolo aj nezvládnutie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, vytvorenie klastra s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied či „cenzúra“ v rámci monitorovania tlače, ktorá sa týkala odmietnutia monitorovania portálu Hlavné správy.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom