Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vyzval odoberateľov elektriny a plynu, aby si dávali pozor na telefonicky uzatvárané doplnkové služby k zmluvám o dodávke elektriny alebo plynu. Eviduje veľké množstvo podnetov zameraných na formu a spôsob zazmluvnenia týchto služieb. ÚRSO o tom informoval v piatok.

Mnoho odberateľov sa v obave odpojenia od dodávky elektriny alebo plynu zaviaže k doplnkovej službe. Zmluva na doplnkové služby však podľa ÚRSO nemá vplyv na zmluvu o dodávke elektriny alebo plynu, ale odberateľa zaviaže k pravidelnej mesačnej platbe.

„Mnohí dotknutí odberatelia nám po uzavretí obdobnej zmluvy komunikujú, že si mysleli, že ide o jednorazový príspevok, prípadne, že nevedeli, že budú za službu platiť mesačné poplatky. Niektorí si mysleli, že ich pomoc bude vykrývaná priamo z úhrady mesačnej preddavkovej platby za bežnú dodávku energie tak, že časť peňazí z ich platby bude adresne pokrývať spomínaný účel,“ priblížil predseda ÚRSO Andrej Juris.

ÚRSO upozornil, že od zmlúv nie je jednoduché odstúpiť, pretože môžu obsahovať ustanovenia, ktoré nie sú koncipované v prospech odberateľa, ako napríklad viacročná viazanosť. Na tieto zmluvy sa zároveň nedá prihliadať ako na bežné energetické zmluvy, pretože nie sú uzatvárané podľa zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto ani odberatelia nie sú chránení ustanoveniami zákona o energetike.

Odberateľ by si pri zvažovaní doplnkových služieb mal prečítať, čo podpisuje, a nechať si vysvetliť aj viackrát podmienky poskytnutia služby. ÚRSO odporúča, aby odberatelia nesúhlasili s niečím len preto, že nemajú dostatok času, je tiež potrebné naštudovať si aj drobné písmená a vždy sa opýtať, či sa niečo zmení s cenou alebo podmienkami zazmluvnenej dodávky elektriny alebo plynu, ak zmluvu nepodpíše.

„Samozrejme, nie každý prípad zmluvy uzatváranej telefonicky alebo formou podomového predaja je možné automaticky označiť za nekalú obchodnú praktiku. Avšak tento spôsob predaja energií a doplnkových služieb vytvára pomerne veľký priestor na zneužitie situácie v neprospech odberateľa,“ upozornil Juris.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú