Platnosť zmluvy s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) sa predĺži o 18 mesiacov. Vládny kabinet to schválil na svojom dnešnom rokovaní. Ako vysvetlilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, proces prípravy medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve, ktorý vláda odsúhlasila 7. októbra, je časovo neuskutočniteľný do 3. februára 2021.

Ministerstvo podotklo, že týmto krokom chcú zamedziť vzniku právneho vákua bez zmluvného vzťahu s ESA. Slovensko preto na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody požiadalo agentúru o predĺženie platnosti tejto zmluvy až do obdobia ukončenia jednaní o pridruženom členstve.

Predpoklad je, že sa to podarí do 4. augusta 2022, teda za 18 mesiacov. „Za účelom zintenzívnenia spolupráce, čo je nevyhnutným predpokladom plynulého prechodu do pridruženého členstva, bol schválený finančný príspevok do ESA vo výške 4,5 milióna eur ročne,“ uviedol rezort.

Účasť v aktivitách v oblasti vesmírnych technológií je podľa ministerstva nevyhnutná pre inovatívny potenciál krajiny a udržanie jej konkurencieschopnosti. Vo svojom vysvetlení zároveň poukazuje na to, že to bude podstatné najmä v kontexte pokrízovej obnovy ekonomiky a naštartovania tvorby pracovných miest.

Slovensko s ESA uzavrelo v roku 2015 Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte. Účinnosť nadobudla 4. februára 2016 na päť rokov. Slovensko v rámci tejto dohody financuje 39 projektov sumou viac ako 5,4 milióna eur. Projekty sú zamerané na špičkový vesmírny výskum a prispievajú k rozvoju a diverzifikácii malých a stredných podnikov a vzniku start-upov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú