Telekomunikační operátori musia do konca januára 2021 odovzdať regulačnému úradu správu o používaní pridelených čísiel. Upozornil na to dnes Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. V prípade nesplnenia tejto povinnosti operátorom hrozí pokuta od 200 eur do 5 percent z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Ako ďalej informoval Roman Vavro, tlačový hovorca úradu, RÚ prideľuje čísla telekomunikačným operátorom, ktorí ich potrebujú na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb.

Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí. Ako pripomína RÚ, za používanie čísel sa platí úhrada. Ďalším dôležitým dátumom pre operátorov preto je 31. marec 2021. Je to každoročný termín na zaplatenie úhrady za používanie čísel. „Zabúdať sa nevypláca.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,“ dodal Roman Vavro s tým, že podľa zákona RÚ nepridelí čísla operátorovi, ktorému v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísla, alebo rozhodol o odobratí prideleného čísla.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom